Зелени БалканиФедерация на природозащитни сдружения

Previous
 • ДАРИТЕЛСКИ SMS - DMS OREL

  ПОМОЩ ЗА РАНЕНАТА ДИВА ПРИРОДА! ИЗПРАТЕТЕ 1 ЛЕВ С ТЕКСТ DMS OREL на 17777;

  Прочети повече ...
 • 25 години в помощ на българската природа

  Зелени Балкани е водеща организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България.

  Прочети повече ...
 • Нов уеб сайт за Делфините

  Консервационна програма на Зелени Балкани за китоподобните бозайници в Черно море

  Прочети повече ...
 • Стани част от завръщането на белошипата ветрушка

  Дарителска програма за белошипата ветрушка. Стани част от уникалните събития, свързани с възстановяването на един изчезнал вид!

  Прочети повече ...
 • Нов сайт за червеногушата гъска

  Зелени Балкани представя новия си уеб сайт, посветен на опазването на череногушата гъска

  Прочети повече ...
 • Запишете се в електронния бюлетин

  Запишете се в електронния бюлетин за да получавате най- новата информация директно на вашата поща.

  Прочети повече ...
Next

Актуални новини

Международна кампания отбелязва завръщането на белоглавия лешояд в Стара планина и Пирин

25.08.2016
През 2016г. България отбелязва значителен принос за опазване на европейското природно наследство. Това става, след като през тази година общо 11 малки на белоглав лешояд – един от редките видове в Европа бяха излюпени в дивата природа в Стара Планина и Кресненския пролом/Пирин. Успехът е плод на дългогодишни усилия на екипите на Зелени Балакни, Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ) и Дружеството за защита на хищните птици (ДЗХП), които работят вече над 15 години за възстановяването на вида в Стара планина и Пирин. Малките лешоядчета ще имат кръстници от 8 европейски страни, а посланиците на 4 държави ще получат почетни грамоти.
Прочети повече ...

Новини

За шанса, който всеки заслужава

19.08.2016
Той пристигна през май от Бургас. Кракът му бе безнадеждно счупен, или поне така си мислехме тогава……Ето го сега, четири месеца по-късно, изкъпан, доволен, радващ се на живота. Но нека да започнем отначало.
 
Прочети повече ...

Неочаквани гости

15.08.2016
Ято бели щъркели, принудени от настъпването на тъмнината, се установи за нощувка в околностите на Модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки в село Левка.
 
Прочети повече ...

Египетският лешояд се завръща на местата за реинтродукция на белоглавия лешояд в Котленска планина, Кресненския пролом и Врачански Балкан, въпреки че намалява на Балканите.

15.08.2016
Тази тенденция е от няколко годинии, след старта на реинтродукцията на белоглавия лешояд и съответно подобряване на условията за лешоядите в целевите територии, но тази година (2016) за първи път в Котел еднин възрастен египетски лешояд престоя през целия размножителен сезон от 13.04.2016 до днес (15.08.2016) вкючително....
Прочети повече ...

Втора група млади бели щъркели, отгледани в Спасителния център, бе освободена вчера

11.08.2016
Птиците, 7 на брой, всички до една отгледани в бебешкия сектор на Спасителния център на Зелени Балкани, са с различно време на престой, както и от различни места на страната. Всички те, обаче, споделят една, обща, съдба – пернати бебета, сирачета, които без намесата на техните спасители, хората, щяха да имат много по-различна съдба.
 
Прочети повече ...

Акценти

Станете един от нас
Зелени Балкани е една от водещите организация в България, работещи за опазването на биоразнообразието и дивата природа. Станете част от нашите общи усилия за опазване на българското природно наследство:
Запишете се в електронния бюлетин за да получавате най- новата информация директно на вашата поща
Подарате късче природа на вас и на хората, които обичате

Наши уеб сайтове

Актуални проекти