Новини

България получи дарение от три белоглави лешояди от Зоопарка в Барселона

България получи дарение от три белоглави лешояди от Зоопарка в Барселона

13.06.2017
На 1ви юни, програмата за възстановяване на едрите лешояди у нас и проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 получиха дарение от Зоопарка в Барселона. Три млади мъжки белоглави лешояди, размножени в зоопарка бяха изпратени от дарителите, чрез самолет, за да участват във възстановяването на популацията на вида в България. Нещо повече, дарителите покриха за своя сметка разходите по транспорта на птиците, като по този начин оказаха незаменима подкрепа на проекта и дейностите в България.

Птиците бяха посрещнати на летище София от екипа на Фонда за дивата флора и фауна, след което бяха транспортирани и настанени в адаптационната волиера край село Ракитна в Кресненското дефиле. Там птиците ще престоят за известен период, за да свикнат с района и мястото, след което планираме да бъдат маркирани със сателитни предаватели и пуснати на свобода.

Да момента подобни дарения са направили също така: Ostrava Zoo, Zoo Zlin (Чехия), Wilhlema Zoo, Zoo Munster, Allwetterzoo (Германия), DierenPark Amersfoort, Burger’s Zoo, Direnrijk (Холандия), Jerez Zoo (Испания), Zoo de Doue, Saine-Croix Parc Animalier, Paris Zoo (Франция). 

Размножените "в неволя" птици, след период на адаптация, стават напълно пълноценни и се справят чудесно с живота в дивата природа. Създавайки двойки с други лешояди от програмата за реинтрподукция, внесени от други страни или  с диви птици, те са много важни за възстановяването на популацията на вида в Стара планина и Кресненското дефиле, а по този начин и в България. Възстановяването на белоглавия лешояд от своя страна е от критично значение за връщането и на другите едри видове лешояди, като черния и брадатия, за което съвместния екип на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици ще работи през идните години, а вероятно и десетилетия ;).

Използваме случая още веднъж да благодарим на екипа на Зоопарка в Барселона за дарението и съдействието им за завръщането на лешоядите в България!

За допълнителна информация:
Елена Стоева - Ръководител на проект  Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649, моб. тел. 0887574699, е-mail. etilova@greenbalkans.org