Новини

Черен лешояд посети площадката за подхранване в ПП

Черен лешояд посети площадката за подхранване в ПП "Врачански Балкан"

12.06.2017
На 12.06.2017 г. на територията на ПП "Врачански Балкан" бе проведено наблюдение на черен лешояд. Птицата е наблюдаван да се храни с 38 белоглави лешояда на площадката за подхранване на лешояди над с. Долно Озирово.

Наблюдавания черен лешояд е първия установен в района за 2017 г.  Птицата е маркирана с бяла крилна марка с черни цифри № 88 в Национален парк „Дадя - Левкими - Суфли“ в Североизточна Гърция. Понастоящем, там е единственото гнездово находище на вида на Балканския полуостров, където гнездят около 20-30 двойки!

По права линия разстоянието от Дадия до ПП „Врачански Балкан“ е около 350 км, т.е. това е най-малкото разстояние в случая, което е прелетял този черен лешояд.

През 2016 г. в ПП „Врачански Балкан“ бе установен друг индивид от този вид, което бе първото сигурно доказано наблюдения на черния лешояд в района след повече от 70 г.  

Интересните наблюдения ни дават надежда да вярваме, че има бъдеще за черния лешояд и в България!

Дейностите на Дружеството за защита на хищните птици в района на ПП "Врачански Балкан" са част от проект "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/649. Проектът  обединява усилията на пет основни партньора от четири европейска страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия. Той предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с внасяне и освобождаване на птици от Испания, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, намаляване на заплахите и развитие на националните капацитети.

За допълнителна информация, относно интересното наблюдение:
Георги Стоянов, Дружество за защита на хищните птици - моб. тел. 0888734503