Новини

Eкипът на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 представя текуща информация за наблюденията си в районите на реинтродукция на едрите видове лешояди

Eкипът на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 представя текуща информация за наблюденията си в районите на реинтродукция на едрите видове лешояди

15.05.2017
Eкипът на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 представя текуща информация за наблюденията си в районите на реинтродукция на едрите видове лешояди...

В ПП „Врачански Балкан“ от екипът на ДЗХП са наблюдавани  общо шест обитаеми гнезда на белоглави лешояди.  В четири гнезда има малки, които възрастните белоглави лешояди хранят и пазят  с крила от слънцето. Две от гнездата са в дълбоки ниши, няма видимост и все още не може да каже  със сигурност на какъв етап е гнезденето при тези двойки. Над Враца има други две гнезда, за наблюдението на които ви съобщихме миналия месец.  За 2017 г. до момента с тях общия брой на сигурните гнезда е осем, а на излюпените малки шест (в целия ПП Врачански Балкан).

В района на Сливен-Котел, лешоядите посещават периодино площадката в Сливен, но гнездят на територията на Котленска планина. В района  мътят 7 двойки лешояди, като  до момента има 4 излюпени малки. Интересно в района е наблюдението на площадката за подхранване на черен и на египетски лешояд. Така, в резултат от близо 15-годишната работа  на природозащитниците, от 2008 година в района могат да се наблюдават видове, изчезнали от десетилетия от този район.  

В Кресненското дефиле, за жалост размножителния период  бе провален, след случая на залпово отравяне през март и април...За момента нямаме информация за нови драстични случаи, след като отровите отнеха живота на близо 30 птици, сред които и такива на гнездящи птици. Припомняме, че случая на практика провали размножителния сезона за колонията в Дефилето и близо 15-годишните усилия на природозащитниците за възстановяването на вида в района.

За допълнителна информация:
За района на ПП „Врачански Балкан“ – Георги Стоянов, Дружество за защита на хищните птици . моб.тел. 0888734503
За района на Кресна/Котел – Емилиян Стойнов, Фонд за дивата флора и фауна -  моб.тел. 0878573841
За района на Сините камъни – Елена Стоева, Зелени Балкани – моб.тел. 0887574699