Новини

Изложбата на Зелени Балкани ,,Сакар – Земя на съкровища

Изложбата на Зелени Балкани ,,Сакар – Земя на съкровища"

04.03.2017
Изложбата на Зелени Балкани ,,Сакар – Земя на съкровища“ е открита в НЧ ,,Отец Паисий 1925“ с. Левка .
 
Събитието е по повод местния празник ,,Кюпек бей - Ден на плодородието“, който е характерен за Левка
 
По покана на Народно Читалище ,,Отец Паисий 1925“   с. Левка, Зелени Балкани се включи в отбелязването на местния празник ,,Кюпек бей - Ден на плодородието“.  Всяка година в началото на пролетта в с. Левка се чества този забавен празник, като той до голяма степен напомня на Кукерските традиции и се отбелязва в началото на месец Март. Централните фигури в обичая са беят, кадъната и арапинът, които посещават къщите в селото и благославят семействата за плодородие и добра реколта през годината.
 
Изложбата на Зелени Балкани ,,Сакар – Земя на съкровища“ ще бъде открита на 04.03.2017 г. от 10 ч., в сградата на НЧ ,,Отец Паисий 1925“ с. Левка, като част от програмата за отбелязване на Празника.  Изложбата е разработена по проекта на Зелени Балкани - ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360, изпълняван с подкрепата на Програма LIFE  на ЕС. Чрез атрактивни фотоси и текст, изложени върху информационни пана, Изложбата разказва за едно най – големите богатства на Сакар  - биологичното разнообразие на района. Съхранените в района животински и растителни видове, и типични пейзажи са причина района да е част екологичната мрежа НАТУРА 2000 и международната инициатива Европейски Зелен Пояс
 
 
За контакти :
 
Павлин Желев,
проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
ГИС експерт - еколог
ел. поща: pzhelev@greenbalkans.org
моб.: 0889 694 979