Новини

Наблюдения на белоглавите лешояди в ПП „Врачански Балкан“ през юни

Наблюдения на белоглавите лешояди в ПП „Врачански Балкан“ през юни

13.06.2017
Наблюденията на белоглавите лешояди в ПП „Врачански Балкан“ през първа половина на м. 06.2017 г. показват че в района има 8 гнездящи двойки. Във всичките гнезда има малки лешоядчета, за които родителите им полагат големи грижи - хранят ги редовно, пазят ги от слънце, дъжд, неприятели (основно гарвани). В северните части на природния парк се намират 6 гнезда, а 2 гнезда на белоглави лешояди има в източните части на парка.  В момента в района общо има около 40-50 белоглави лешояда. Освен маркираните птици освободени по проекта в Стара планина, тук са установени лешояди от Креснеския пролом, Сърбия,  често се установяват различни не маркирани млади птици.

Дейностите  в района на ПП "Врачански Балкан" са част от проект "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/649. Проектът  обединява усилията на пет основни партньора от четири европейска страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия. Той предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с внасяне и освобождаване на птици от Испания, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, намаляване на заплахите и развитие на националните капацитети.

За допълнителна информация, относно интересното наблюдение:
Георги Стоянов, Дружество за защита на хищните птици - моб. тел. 0888734503