Новини

Наблюдения на гнездящите лешояди във Врачански Балкан

Наблюдения на гнездящите лешояди във Врачански Балкан

11.04.2017
На 1.04.2017 г. екип на проект  Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 проведе наблюдения над Враца. В два района бяха установени  по една гнезяща двойка. За две от двойките, които бяха наблюдавани при гнездата на 1.03.2017 г. сега бе установено, че не са загнездили. Според Георги Стоянов от Дружеството за защита на хищните птици е твърде вероятно това да не се е случило, поради безпокойство  от страна на туристи. На 1.04.2017 г. на няколко пъти той е наблюдавал групи от туристи да излизат на ръба на скалата, където са гнездата на тези две двойки. Някои от туристите са викали силно, хвърляли са камъни, стояли са продължително време над скалите. Други двама екстремни туристи, са били наблюдавани да слизат  без пътека по стръмния склон под тази гнездова скала. Всичко това се е случило, въпреки, че районът се намира в строгия резерват „Врачански карст“, където са забранени всякакви човешки дейности, включително и движението извън маркираните пътеки. За случая ще бъде информирана -  РИОСВ Враца – институцията, отговорна по закон за прилагането на режима на защитената територия.

На 9.04.2017 г. са проведени наблюдения в северната част на ПП „Врачански Балкан“. Установени са 6 активни гнезда на белоглави лешояди. В други 4 гнездови места също са наблюдавани  лешояди, но при тях затруднената видимост към гнездата не ни позволява да кажем дали със сигурност са загнездили.

Екипът на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 призовава всички граждани и туристи да съблюдават режима на защитените територии и да се съобразяват със забраните за безпокойство на защитени видове, особено през уязвимите за тях периоди, какъвто е гнездовия за птиците. Една лекомислена постъпка от страна на случайно преминаващ турист може да провали целия гнездови сезон и многогодишните усилия на много хора, както и да компроментира усилията за завръщането на вида в страната и в Стара планина.

За допълнителна информация:
Георги Стоянов – Дружество за защита на хищните птици, моб. тел. 0888734503