Новини

Баба Марта подрани в Сакар!

24.02.2018

И тази година белошипи ветрушки се завърнаха от Африка, изпреварвайки пролетта!
Както, може би знаете, белошипите ветрушки, тези малки соколчета, през есента мигрират на юг, където са зимните им квартири. А напролет соколчетата се завръщат по родните си места, за да сформират двойки и да отгледат поколението си.

Прочети повече ...

Спасихме отровен белоопашат мишелов

22.02.2018

Борбата на екипа на Спасителния център с отровите, поставяни с цел убийството  на хищни птици, е дългогодишна. Многократно сме ставали свидетели на умиращи в ръцете ни, отровени, птици. Понякога, обаче, имаме и своите успехи.
 

Прочети повече ...

Гривести рибарки от Поморийско езеро по бреговете на Средиземно море

21.02.2018

С наближаването на края на зимата забелязахме, че броя на гривестите рибарки (Sterna sandvicensis) в района на Поморийско езеро се увеличава и днес към прекаралите цялата зима 3 се бяха присъединили още 6. Това ни даде повод да споделим последните новини, които получихме за наблюдения на рибарки от Поморийско езеро по бреговете на Средиземно море.
 

Прочети повече ...

Заедно изкачваме върхове!

19.02.2018

След като през 2017 цялата армия от активни доброволци и стажанти на Спасителния  център за диви животни изкачи втория по големина връх в България, Вихрен (2914 м), тази година заедно поехме към ново предизвикателство – снежно, зимно, изкачване на Мусала.
 

Прочети повече ...

Участници в трансграничен проект посетиха Центъра за природозащитни дейности на Зелени Балкани в с. Левка, община Свиленград

14.02.2018

Посещението бе част от проект по Програмата за Трансгранично Сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 на Европейския Съюз.
 

Прочети повече ...

Лешоядите в ПП Врачански Балкан вече загнездват, отскоро още два белоглави лешояди на свобода в района

12.02.2018

Една от птиците идва от френски зоопарк и бе маркирана със специален сателитен предавател, който ще ни позволи да проследим адаптацията й на свобода.

Прочети повече ...

Ранен къдроглав пеликан е най-новият пациент на Спасителния център на Зелени Балкани

07.02.2018

Преди броени минути в реанимацията на Спасителния център настанихме ранен къдроглав пеликан, който малко по-рано през деня екип на Спасителния център след кратко преследване „улови“ в ледените води на язовир Розов кладенец.
 

Прочети повече ...

Становище на Зелени Балкани относно доклад по оценка за съвместимост (ДОС) на проект за ОУП на община Шабла

01.02.2018

Зелени Балкани внесе отрицателно становище по доклада за оценка за съвместимост (ДОС) на проекта за ОУП на община Шабла. ДОС не отговаря на изискванията на Наредбата за ОС, Закона за биоразнообразието и на Директивата 92/43/ЕЕС, защото в него практически няма описание на всичките елементи на този план, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми, проекти биха оказали значително отрицателно въздействие върху защитените зони там.

Прочети повече ...

Розов пеликан и голям гмурец полетяха на свобода в съвместна акция на Зелени Балкани и AES

26.01.2018

Днес на язовир Розов кладенец, на свобода бяха пуснати преминали курс на лечение в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани птици от вида розов пеликан и голям гмурец.
 

Прочети повече ...

Нова група от 28 „чуждестранни“ белоглави лешояди ще подпомогне завръщането на черния лешояд в България

22.01.2018

В края на 2017 и началото на 2018 г. в Спасителния център за диви животни постъпиха 28 нови белоглави лешояди. Птиците ще бъдат използвани като част от процеса за завръщане на още по-редкия вид черен лешояд, тъй като тяхното пускане в природата и присъствието им на местата за подхранване привлича и задържа черните лешояди.

Прочети повече ...