Новини

Ловен сокол, освободен през 2016 година, посещава една от адаптационните волиери на проект „Завръщане на ловния сокол в България“

21.06.2018

От няколко дни пернат гост посещава адаптационната волиера (хак) в околностите на Стара Загора, изградена по проект „Завръщане на ловния сокол в България“.

Прочети повече ...

Семинар, посветен на обмена на опит и добрите практики при отглеждането на затворено на египетски лешояди

21.06.2018

На 14 и 18 май в Семпрониано, Италия, се проведе семинар, посветен на обмена на опит и добрите практики при отглеждането на затворено на египетски лешояд.

Прочети повече ...

Белоглав лешояд, освободен в България е забелязан да кръжи над Френските Алпи

19.06.2018

Посетители на Национален парк Екрен (Франция) бяха развълнувани от наблюдението на женски белоглав лешояд от Балканите, кръжащ в небето в началото на Юни – този, който прелетя доста километри за последните няколко години.

Прочети повече ...

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора

17.06.2018

О Б Я В А

Управителният съвет на СНЦ “Зелени Балкани - Стара Загора” на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ, свиква Общо събрание на членовете на СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора” на 17 юни 2018 година (неделя) от 10,00 часа на адрес: гр. Стара Загора, Търговско-промишлена палата - Стара Загора, ул. „Георги С. Раковски“ 66.

Прочети повече ...

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани, гр. Пловдив

16.06.2018

О Б Я В А
 
Управителният съвет на СНЦ “Зелени Балкани”, гр. Пловдив на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 03.04.2018 г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ «Зелени Балкани», което ще се проведе на
16-ти юни (събота) 2018 година от 10,00 часа в офиса на сдружението на адрес: гр. Пловдив, ул. Скопие 1, офис 10
 

Прочети повече ...

Числеността на гнездящите белошипи ветрушки на територията на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД се увеличава

05.06.2018

Птиците заемат изкуствени гнездилки, специално поставени за целта от „Зелени Балкани“ на територията на нефтопреработвателното дружество.
 

Прочети повече ...

Скитанията на лешояда Вики по света и у нас ;))

01.06.2018

От маркирането си в края на 2016 "нашия" лешояд Вики, маркиран със сателитен предавател е посетил вече  7 страни, сред които, освен България са и Хърватска, Гърция, Косово, Албания, Сърбия, Македония, като измина буквално хиляди километри. В България Вики е била наблюдавана на площадките в Сливен, Тъжа, Кресна.

Прочети повече ...