Новини

Новини за  гнезденето на лешоядите в ПП

Новини за гнезденето на лешоядите в ПП "Врачански Балкан"

01.09.2017
През  м. 01-08. 2017 г. ежемесечно общия брой на установените белоглави лешояди в района е около 40-50 птици. Установени са общо 13 сигурни двойки, от които 8 двойки успешно отгледаха по едно малко. Както и през 2016 г., лешоядите гнездят в два гнездови района - в северните части (6 двойки) и източните части на парка  (2 двойки). Първите излитания на малки от гнездата бе установено в края на м.07.2017 г., а през м. 08.2017 г. бе установено излитане на всички малки белоглави лешояди от осемте гнезда в ПП "Врачански Балкан".

През последните 3 години ясно се наблюдава тенденция за нарастване на успешно гнездящите двойки в района: 2015 г. 1 дв.; 2016 г.- 4 дв.; 2017 г.- 8 дв.

През м.07-08.2017 г. са наблюдавани новосформиращи се двойки белоглави лешояди, брачни полети и заемена на нови подходящи гнездови места в скалните масиви на парка. Това ни дава надежда, че и през 2018 г. ще продължи възходящата тенденция при гнезденето на белоглавите лешояди в ПП „Врачански Балкан“!

За допълнителна информация: Георги Стоянов, Фонд за дивата флора и фауна - моб. тел. 0888734503