Новини

Още 60 малки белошипи ветрушки са освободени в Сакар, като част от проекта на Зелени Балкани ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE 11 NAT/BG/360

Още 60 малки белошипи ветрушки са освободени в Сакар, като част от проекта на Зелени Балкани ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE 11 NAT/BG/360

13.06.2017
44 от малките соколчета долетяха от Испания със самолет, а 16 от птичките са излюпени в Спасителния център на Зелени Балкани

През изминалата седмица в Модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки, бе настанена група от 60 малки белошипи ветрушки на път към новия им живот в природата.

Излюпени в Испания в Размножителния център на партньора по проекта ДЕМА и Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора, малките соколчета бяха транспортирани към новия им дом в Защитена Зона ,,Сакар“, част от европейската еклогична мрежа НАТУРА 2000.
На възраст само от около 20 дена, пиленцата са изправени пред предизвикателството да се адаптират успешно и да привикнат към условията на района на Сакар, където ще станат част от колонията на белошипите ветрушки, създадена от Зелени Балкани в рамките на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE 11 NAT/BG/360, изпълняван от Зелени Балкани по Програма LIFE на ЕС.

Припомняме че, възстановяването на белошипата ветуршка като гнездящ вид в България се случи в резултат на проекта на организацията и стартиралото през 2013 г. директно освобождаване на птици. От тогава до сега в небето на Сакар са полетели 428 белошипи ветрушки, които са доставени от Испания, излюпени в Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора или отгледани от новосъздадената колония в района. С новите пиленца броя на освободените птици в рамките на проекта достига почти 500 индивида, като до края на настоящия размножителен сезон броя им ще се повиши значително. Този висок брой на освободените птици в рамките на проекта дава безспорен резултат и през 2017 г. колонията в Сакар достигна рекордните над 20 двойки. Освен това нашите белошипи ветрушки се разпръскват и към колониите на вида в съседните ни страни и по този начин подпомагат генетичното разнообразие в тези изолирани колонии.

 
Градимир Градев,
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
тел: 0885 609289                                
е-mail : ggradev@greenbalkans.org