Служители

Илиян Стоев

Полеви сътрудник.
Отговаря за работата на терен основно в района на гр. Сливен, ПП "Сините Камъни". Грижи се за лешоядните птици във волиерите в парка.

Телефон за връзка: 0884 005546
 

Прочети повече ...

Стиляна Янева

Еколог.
Технически сътрудник към проект "Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360
Отговаря за административната дейност по проекта, както и съдейства при изготвянето на документацията по други проекти.

email: syaneva@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0884 608646

Прочети повече ...

Павлин Желев

Еколог. ГИС експерт.
Полеви сътрудник по проект "Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360
Отговорник за техническата част в Модула за адаптация в с.Левка, мониторинг на видовете в района на Сакар планина.


email: pzhelev@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0889 694 979

Прочети повече ...

Стелиана Стамова

Еколог.
Полеви сътрудник по проект "Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360
Отговаря за наблюдението на белошипите ветрушки на в Модула за адаптация на белошипи ветрушки в с. Левка, както и за храненето и грижите за младите птици

email: sstamova@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0884 056692

Прочети повече ...

Карамфила Йоргова

Технически сътрудник към проект "Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360
Отговаря за административната дейност по проекта, както и съдейства при изготвянето на документацията по други проекти.

email: kjorgova@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0882289945

Прочети повече ...

Андреана Дичева

Сътрудник по проект Завръщане на ловния сокол в България"
Отговаря за наблюдението, мониторинга и  размножаването на ловните в Спасителния център за диви животни.

email: adicheva@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 087 783 1007
 

Прочети повече ...