Новини

Сови убити с въздушна пушка в центъра на Стара Загора

Сови убити с въздушна пушка в центъра на Стара Загора

03.12.2008

В нейния двор, в центъра на града, са намерили убежище тридесетина горски ушати сови (Asio otus), които денуват в клоните на дърветата до настъпването на нощта.

На 1-ви декември обаче, обезпокоени граждани подадоха сигнал, че две от совите са намерени мъртви в двора на църквата. След направените изследвания и рентгенография се оказа, че птиците са убити с въздушна пушка. Възможно е това да е станало от близката кооперация, намираща се отсреща. Църквата е в непосредствена близост до сградата на VII-мо ОУ и гимназия “Христо Ботев”. Стрелянето с въздушна пушка в този случай представлява и непосредствена опасност за учениците от тези училища.

Сигнал за престъпното деяние е подаден до РПУ Стара Загора.

Припомняме, че горските ушати сови (Asio otus) са защитен вид по Закона за биологичното разнообразие на Република България. Посегателството срещу тях е престъпление и се наказва с глоба до 5000 лева.
Всички видове сови са изключително полезни, тъй като се хранят предимно с гризачи, вредители в селското стопанство.