Новини

Успешна природозащитна акция между ,,Зелени Балкани“ и ,,Национален парк Източна Македония и Тракия“ в помощ на белошипата ветрушка в Гърция

Успешна природозащитна акция между ,,Зелени Балкани“ и ,,Национален парк Източна Македония и Тракия“ в помощ на белошипата ветрушка в Гърция

14.06.2017
Изкуствените гнездилки поставени по-рано в гръцките села се заемат успешно от белошипите ветуршки
 
Проверката на терен извършена през изминалата седмица от съвместен екип на Зелени Балкани и Национален парк - Източна Македония и Тракия и негови служители в Информационния център на езерата Вестонида – Исмарида потвърди, че белошипите  ветрушки вече гнездят в изкуствените гнездилки поставени по-рано в няколко села около град Комотини.

Природозащитниците установиха, че в едно от селата от 11 поставени гнездилки, в две от тях вече гнездят редките соколчета. Това е сравнително висок процент на заемане на гнездиликите от белошипи ветрушки още през първата година на тяхното поставяне. И двете двойки са сформирани с участието на млади птици и са снесли по две яйца, като не е изключено птиците да продължат да снасят. Интересно е, че едната от заетите гнездилки е поставена върху сградата на местното училище и децата и преподавателите са проследили нейното заемане. Другата изкуствена гнездилка е монтирана върху водонапорна кула, каквито има много в района и се оказват доста подходящи за целта. Трета гнездилка се е използвала от семейство скорци, които вече са отгледали потомството си и са напуснали гнездото.

Проверката на други три гнездилки поставени в съседно село, установи че до момента те не са посещавани от птици.

Всички изкуствени гнездилки са изработени от Зелени Балкани в рамките на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE 11 NAT/BG/360, изпълняван от Зелени Балкани по Програма LIFE на ЕС , като при тяхното конструиране са използвани насоки от испанските партньори ДЕМА и ГРЕФА.

Благодарим на Hilary Koll и Steve Mills, както и Efterpi Patetsini от Информационния център на езерата Вестонида – Исмарида за предоставените снимки.
 
 
Градимир Градев,
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
тел: 0885 609289                                
е-mail : ggradev@greenbalkans.org