Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
Новини
Нова двойка египетски лешояди е на път да се сформира във волиерите на Спасителния център на Зелени Балкани
[ 17.01.2018 ]
 
Вече няколко месеца екипът на Спасителния център на Зелени Балкани с особен интерес следи младите египетски лешояди в една от волиерите на Спасителния център.
 
повече >>
Второ яйце снесоха брадатите лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани
[ 11.01.2018 ]
 
Точно 7 дни след първото, на бял свят се появи и второто яйце на двойката брадати лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.
 
повече >>
В Спасителния център на Зелени Балкани се подготвят за новия размножителен сезон на египетските лешояди
[ 09.01.2018 ]
 
Тези дни екипът на Спасителния център на Зелени Балкани забеляза активно поведение от страна на двата египетски лешояда, отделени в самостоятелна волиера. Това бе сигнал за нас, че началото на размножителния период за тези птици може би наближава.
 
повече >>
Нова година – ново яйце!
[ 02.01.2018 ]
 
Още в първите си часове 2018 година донесе радост за екипа на Зелени Балкани със снасянето на първото яйце.
 
повече >>

Всички новини >>Виж Зелени Балкани във Facebook