Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Диви спасители в снега
[ 26.01.2017 ]
 
Когато падне дебела снежна покривка и е толкова романтично, то горе, в планината, пътищата са непроходими, а лешоядите в адаптационната волиера – мнооого, мнооого гладни. Тогава на помощ им се притича екипът на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649, а техни помощници са младежите от Спасителния център, част от проект „Студентски практики“ на МОН.
 
повече >>
Любовните трепети на черните лешояди в Спасителния център
[ 25.01.2017 ]
 
След трепетно очакване двойката черни лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани образуваха семейство!...
повече >>
Второ яйце има двойката брадати лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани
[ 19.01.2017 ]
 
Само шест дни след първото, на бял свят във волиерите на Спасителния център на Зелени Балкани се появи и второто яйце на двойката птици.
 
повече >>
Брадатите лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани снесоха яйце!
[ 15.01.2017 ]
 
Отминаващата седмица екипът на Спасителния център на Зелени Балкани изпраща с една изключително щастлива новина – брадатите лешояди, обитаващи Центъра вече 10 години, снесоха яйце.
 
повече >>
Всички новини >>
Този сайт е изработен в рамките на проекта на Зелени Балкани  “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”. Проект № 58301–60-480, Договро № 58301 – С – 008, Процедура BG161PO005/08/3/01/05. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Виж Зелени Балкани във Facebook