Green Balkans
Green Balkans
избор на език  Green Balkans  Green Balkans  
търсене
Green Balkans
Green Balkans Green Balkans Green Balkans
Green Balkans
Текущи
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Green Balkans
Green Balkans Опазване на видове
Green Balkans Опазване на местообитания
Green Balkans Устойчиво развитие
Green Balkans Управление на природни ресурси
Green Balkans НАТУРА 2000
Green Balkans Защитени територии
Green Balkans Законодателство
Green Balkans Политики
Green Balkans Развитие на капацитети
Green Balkans Публични кампании
Green Balkans Младежки дейности
Green Balkans Спасителен център за диви животни
Green Balkans Борба с бракониерството
Green Balkans Експедиции
Green Balkans Райони на работа

Green Balkans
Запишете се в електронния бюлетин за да получавате най- новата информация директно на вашата поща.
Green BalkansНачало > НОВИНИ > Текущи
Започна природозащитна ваканция Дива граница в Сакар [ 2011-09-19 ] print Bookmark and Share
Природозащитната ваканция ,,Дива граница” е съвместен проект на Зелени Балкани, Британския Тръст Доброволци за Консервация (BTCV), Британско-българското дружество за приятелство и Сдружение с идеална цел ,,Маточина”.

Инициатива се провежда в периода 17 - 24 септември 2011 г., като на 21 септември, 2011 г. (сряда) от 11:00 ч. в Информационен център село Маточина (общ. Свиленград), организаторите ще представят своята работа, целта на начинанието, постигнатите резултати и предизвикателствата, пред които се изправят. Природозащитната ваканция се провежда за втори път в Маточина и Сакар планина, след като през 2010 г. Зелени Балкани и BTCV осъществиха първата по рода си инициатива в района.

В международната ваканция участват членове на Зелени Балкани, доброволци от BTCV, както и местни съмишленици. Отдадени на природозащитната идея, участниците полагат доброволен труд, целящ управление и поддържане на местообитания на царския орел и други редки и защитени видове, подобряване на туристическата инфраструктура в района, подпомагане развитието на местни структури и други дейности, насочени към опазването на биологичното разнообразие и устойчивото развитие.

Една от основните дейности на Природозащитната ваканция, е почистване и освежаване на сградата и околностите на Посетителския център в Маточина. Също така в Посетителския център ще бъде монтирана и експозиция, представяща природните и културно исторически богатства на Сакар и района, като тези дейности са подкрепени от Британско-българското дружество за приятелство. Друга част от работата е насочена към почистване на пасища, които са естествените ловни местообитания на орлите. Избуялите тръни, храсти и високи треви в откритите площи, променят типа на местообитанието и заплашват да го превърнат в територия непригодна да се използва от царските орли и други защитени видове.

Интересно е да се отбележи, че доброволците от британската организация са хора с различна възраст и професии, предпочели по време на своята ваканция да участват в природозащитни дейности и да се трудят за опазването на българската природа, вместо да отпочиват по големите летни курорти и плажове.

Защо точно Сакар и с. Маточина:


Сакар планина, в пограничния район на България и Турция, е едно от най-богатите на биоразнообразие места в България и Европа. Районът е част от международната инициатива Европейски Зелен Пояс. Зеленият пояс е ивицата земя от двете страни на бившата Желязна завеса, разделяла Европа десетилетия наред. Поради ограничения достъп на хора до тези територии по време на Студената война, тук се е съхранило изключително богато биоразнообразие, девствени пейзажи и неподправена култура.

В пограничната планина гнезди основната част от популацията на световно застрашения вид царски орел (Aquila heliaca) в страната. Планината е убежище на сухоземни костенурки, лалугери, различни видове змии, гущери, орхидеи и други редки видове растения и животни. Поради това в района са обявени и три големи защитени зони от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Също така, тук са запазени исторически и културни паметници с изключителна значимост, като например останките от средновековната крепост Букелон (Балдуиновата кула) при село Маточина, изсечената в камъка Скална църква близо до същото селище, друга подобна църква в близост до село Михалич и др. В същото време, поради дългогодишната изолираност на района тези богатства за останали неизвестни за широката общественост и притежават туристически потенциал, който до момента не е напълно развит и оползотворен.

За контакти:

Градимир Градев - Зелени Балкани
Програма за опазване на царския орел
моб. тел: 0885 609289, е-mail : ggradev@greenbalkans.org

Павлин Желев – Зелени Балкани
моб. тел: 0886982934
article image
Почистване на тревни местообитания


Коментари към темата
     Добавете коментар
 
име/псевдоним
тема
коментар
 
 
Green Balkans Green Balkans Green Balkans
Display Pagerank Федерация на природозащитни сдружения "Зелени Балкани". Всички права запазени Webrix Studio Pillax
Виж Зелени Балкани във Facebook