Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
Новини
Лятна Академия за децата на с.Труд
[ 09.08.2019 ]
 
Анелия от Зелени Балкани беше гост на лятната академия в четвъртък и запозна младежите с работата на природозащитниците по опазването на белоглавия лешояд и прилепите.
повече >>
Първи освобождавания на черни лешояди в Бълтария - два черни лешояда се настаниха в гнездото в Котленски Балкан
[ 07.08.2019 ]
 
На 06 август Зелени Балкани и партньори проведоха  официално събитие по повод Първи освобождавания на черни лешояди в Бълтария, част от дейностите по проект “Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649.

повече >>
Първи освобождавания на черни лешояди в България
[ 06.08.2019 ]
 
Присъединете се към Зелени Балкани и нашите партньори от Фонда за дивата флора и фауна, както и гости от чужбина и станете част от завръщането на този изчезнал за страната ни вид!
повече >>
ЮЛИ - месец на белоглавия лешояд
[ 31.07.2019 ]
 
През месец юли ще ви запознаем с белоглавите лешояди –  известни и като „санитарите на природата”!
повече >>

Всички новини >>Виж Зелени Балкани във Facebook