Новини
16.05.2019 г.
Скъпи приятели и съмишленици, С помощта на вашите гласове, проектът „Възстановяване на белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360 може да спечели в надпреварата за специалната награда на Гражданите - LIFE Citizen’s Prize 2019 на наградите на Програма LIFE на ЕС.
повече»
15.05.2019 г.
Ето че и първите за 2019 белошипи ветрушкисе излюпиха. Те са две и са от едно и също люпило!
повече»
13.05.2019 г.
Наскоро рядката птица се завърна в ,,родната“ си колония след презимуване в Африка.
повече»
08.05.2019 г.
Мъжка птица от редкия вид вечерна ветрушка постъпи като пациент на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.
повече»
30.04.2019 г.
Май месец е изпълнен със събития, а тази година сме организирали отбелязването Деня на Натура 2000 - 21 май  -с вълнуващи мероприятия през целия месец. Вижте какви са!
повече»
Всички новини >>
Белошипата ветрушка
Белошипата ветрушка (Falco naumanni, Fleischer, 1818) е малък сокол, който е полезен помощник на човека в борбата с вредителите в земеделските територии. Считан някога за една от най-многочислените хищни птици в Европа, днес, в резултат на интензификацията на земеделието, изоставянето на земеделските земи, загубата на места за гнездене и интензивното прилагане на пестициди, бъдещето му е несигурно. Белошипата ветрушка е силно привързана към агро-екологичния ландшафт, като демонстрира силни предпочитания към екстензивно управляваните житни култури и пастищата предмет на екстензивна паша или други подобни практики. Видът е основно насекомояден, опортюнист, способен да използва широка гама от плячка както на земята така и във въздуха.
Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни