Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Галерия
Лешояди [ 26.01.2010 ]
 
 • Египетски лешояд (Neophron percnopterus) - по неизяснени причини, популацията на вида застрашително намалява в цяла Европа
  Египетски лешояд (Neophron percnopterus) - по неизяснени причини, популацията на вида застрашително намалява в цяла Европа
 • Черен лешояд (Aegipius monachus) - вид, който вече не гнезди в България
  Черен лешояд (Aegipius monachus) - вид, който вече не гнезди в България
 • Черен лешояд (Aegipius monachus) - в България се виждат птици, които долитат от колонията в Дадя, северна Гърция
  Черен лешояд (Aegipius monachus) - в България се виждат птици, които долитат от колонията в Дадя, северна Гърция
 • Черните лешояди се хранят с мускулите и сухожилията на умрелите животни, като оставят меките тъкани и костите за другите видове лешояди
  Черните лешояди се хранят с мускулите и сухожилията на умрелите животни, като оставят меките тъкани и костите за другите видове лешояди
 • Черни лешояди на площадка за подхранване
  Черни лешояди на площадка за подхранване
 • Брадат лешояд (Gypaetus barbatus) - символът на българската природозащита
  Брадат лешояд (Gypaetus barbatus) - символът на българската природозащита
 • Днес в България брадати лешояди има само в Спасителния център за диви животни - Стара Загора
  Днес в България брадати лешояди има само в Спасителния център за диви животни - Стара Загора
 • Брадат лешояд (Gypaetus barbatus) в полет
  Брадат лешояд (Gypaetus barbatus) в полет
 • Белоглав лешояд (Gyps fulvus) - вид, който все още се среща като гнездящ в България
  Белоглав лешояд (Gyps fulvus) - вид, който все още се среща като гнездящ в България
 • ...но популацията му е ограничена в Източни Родопи, а нашият проект цели да го възстанови като гнездящ и в Стара планина
  ...но популацията му е ограничена в Източни Родопи, а нашият проект цели да го възстанови като гнездящ и в Стара планина
 • ...като използва птици, държани в неволя за да се адаптират към местните условия и след това се пускат на свобода.
  ...като използва птици, държани в неволя за да се адаптират към местните условия и след това се пускат на свобода.
 • Яйце на двойката белоглави лешояди, отглеждани в Спасителния център за диви животни в Стара Загора
  Яйце на двойката белоглави лешояди, отглеждани в Спасителния център за диви животни в Стара Загора
 • Белоглави лешояди на площадката за подхранване
  Белоглави лешояди на площадката за подхранване
 • Белоглавите лешояди се хранят с меките вътрешни тъкани, като оставят мускулите за черните лешояди
  Белоглавите лешояди се хранят с меките вътрешни тъкани, като оставят мускулите за черните лешояди
 • При храненето, белоглавите лешояди не спазват строго определена йерархия, а определят най-гладния с битка
  При храненето, белоглавите лешояди не спазват строго определена йерархия, а определят най-гладния с битка
 • Белголавият лешояд е една от най-едрите птици в България, с размах на крилете до 2,70 м
  Белголавият лешояд е една от най-едрите птици в България, с размах на крилете до 2,70 м
 • Белоглавият лешояд е индикаторен вид, присъствието му означава, че мястото е подходящо и за останалите видове лешояди
  Белоглавият лешояд е индикаторен вид, присъствието му означава, че мястото е подходящо и за останалите видове лешояди
Виж Зелени Балкани във Facebook