Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Екип
Координация
 
Елена Кметова
Координатор на проекта

Еколог, Зелени Балкани

Организира и координира дейностите по проекта.
Осигурява връзката между партньорите и между полевите екипи.
Отговаря за провеждането на публичните кампании и оповестяване резултатите от проекта.

За конктакти: моб. тел. 0885 219557; e-mail: ekmetova@greenbalkans.org

 

 

 


Златка Николова

Финансов мениджър, Зелени Балкани

Отговаря за планиране и разходване на средствата по проекта, изготвя финансово-счетоводните документи.

За конктакти: моб. тел. 0885 108707; e-mail: znikolova@greenbalkans.org

Полеви екип Врачански Балкан
 

Георги Стоянов
Координатор територия – Врачански Балкан

 

 

Биолог, Фонд за дивата флора и фауна, член на Дружеството за защита на хищните птици
Осигурява обгрижването, подхранването и проследяването на лешоядите, настанени в адаптационната волиера в ПП Врачански Балкан. Осигурява мониторинга и проследяването на лешоядите в целевите територии след пускането им.
Развива мрежи от заинтересувани лица за осигуряване подхранване на лешоядите и популяризира проекта в целевите територии.

За контакти: моб. тел. 0878 734503, e-mail: bpps@abv.bg

 Георги Грозданов

Полеви асистент – Врачански Балкан
Грижи се, подхранва и проследява лешоядите, настанени в адаптационната волиера във Врачански Балкан. Участва в мониторинга и проследяването на лешоядите в целевите територии след пускането им.

За контакти: моб. тел. 0897061103


Полеви екип Централен Балкан
 

Любомир Янков
Координатор територия Централен Балкан

Дългогодишен член и доброволец на Зелени Балкани
Осигурява обгрижването, подхранването и проследяването на лешоядите, настанени в адаптационната волиера в Централен Балкан. Осигурява мониторинга и проследяването на лешоядите в целевите територии след пускането им.
Развива мрежи от заинтересувани лица за осигуряване подхранване на лешоядите и популяризира проекта в целевите територии.

За контакти: моб. тел. 0884 608535; e-mail: lyankov@greenbalkans-wrbc.org

 

 

 

 

Минко Кръстев
Полеви асистент – Централен Балкан

Грижи се, подхранва и проследява лешоядите, настанени в адаптационната волиера в Централен Балкан. Участва в мониторинга и проследяването на лешоядите в целевите територии след пускането им.

За контакти: моб. тел. 0885 767583

 

 Полеви екип Сините камъни - Гребенец
 
Ивелин Иванов
Координатор територия Сините камъни

Експерт – еколог, Зелени Балкани

Отговаря за планирането на цялостната работа и дейностите, пряко свързани с лешоядите.
Осигурява обгрижването, подхранването и проследяването на лешоядите, настанени в адаптационната волиера в ПП Сините камъни.
Развива мрежи от заинтересувани лица за осигуряване подхранване на лешоядите и популяризира проекта в целевите територии и осигурява популяризирането на проекта в целевите територии.

За контакти: моб. тел. 0887 589995; e-mail: iivanov@greenbalkans.org

 

 

 


Илиян Стоев
Полеви асистент – Сините камъни


Експерт, Зелени Балкани

Осигурява обгрижването, подхранването и проследяването на лешоядите, настанени в адаптационната волиера в ПП Сините камъни. Осигурява мониторинга и проследяването на лешоядите в целевите територии след пускането им.
Развива мрежи от заинтересувани лица за осигуряване подхранване на лешоядите и популяризира проекта в целевите територии.

За контакти: моб. тел. 0884 005546; e-mail: istoev@greenbalkans.org


Полеви екип Котленска Стара планина
 
Емилян Стойнов
Координатор територия – Котленска планина

Фонд за дивата флора и фауна
Осигурява обгрижването, подхранването и проследяването на лешоядите, настанени в адаптационната волиера в Котленска планина. Осигурява мониторинга и проследяването на лешоядите в целевите територии след пускането им.
Развива мрежи от заинтересувани лица за осигуряване подхранване на лешоядите и популяризира проекта в целевите територии.
Отговаря за програмата за развитие на екстензивно животновъдство и трансхумация.

За контакти: моб. тел. 0896 573841; e-mail: pirin@fwff.org

 

 


Лъчезар Бончев
Полеви асистент – Котленска планина

Експерт, Фонд за дивата флора и фауна
Грижи се, подхранва и проследява лешоядите, настанени в адаптационната волиера в Котленска планина. Участва в мониторинга и проследяването на лешоядите в целевите територии след пускането им.
Развива мрежи от заинтересувани лица за осигуряване подхранване на лешоядите.

За контакти: моб. тел. 0897 061100; e-mail: beilian@abv.bg


Превенция отрови
 
Явор Илиев
Доброволен асистент – отрови

Експерт, Фонд за дивата флора и фауна

Отговаря за дейностите по ограничаване на щети от едри хищници.
Събира, анализира и разследва случаи на отравяне на диви и домашни животни.
Движи компенсационната програма за стопани, пострадали от нападения на едри хищници, раздаването на овчарски кучета и поставянето на електропастири.

За контакти: моб. тел. 0898 471441; e-mail: sofia@fwff.orgСпасителен център за диви животни
 

Д-р Иванка Личева

Ветеринарен лекар

Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани

Отговаря за посрещането и настаняването на лешоядите в Спасителния център, първоначалните ветеринарно-медицински манипулации, обезпаразитяване, маркиране. Преценява годността им за живот в природата. Приема сигнали за бедстващи лешояди след освобождавено им и отговаря за обгрижването им след пристигането им в Спасителния център.

За контакти: 0885228486, e-mail: ilicheva@greenbalkans.org

 

 

 

Николай Арабаджиев

Гледач на животни

Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани

Отговаря за лешоядите по време на престоя им в Спасителния център, осигурява прясна храна и вода. Целогодишно обгрижва всички останали лешояди, които се намират в Спасителния център - брадати, черни, египетски лешояди.

За контакти: e-mail: narabadzhiev@greenbalkans.org

 Технически сътрудници
 

Евгения Добрева

ГИС експерт, Зелени Балкани

Отговаря за изготвянето на карти за предпроектните проучвания за реинтродукцията на черния и брадатия лешояд и хабитатните модели за целеви видове, потенциална плячка за лешоядите. Изготвя картите на лешоядите, следени с предаватели.

За контакти: e-mail: edobreva@greenbalkans.org

 

 

 

 

Ирина Кирова

Технически сътрудник, Зелени Балкани

Отговаря за събирането и обработката на документи, отчети, фото- и видеоархив. Организира събития и мероприятия, свързани с проекта, осъществява връзки с обществеността, приема и обработва сигнали и осъществява връзката с екипа.

За контакти: моб. тел.: 0884 004707, e-mail: ikirova@greenbalkans.orgСнимки на екипите
 


  • Eкип Сините камъни - Гребенец
    Eкип Сините камъни - Гребенец
  • Eкип Врачански Балкан
    Eкип Врачански Балкан
  • Екип Централен Балкан
    Екип Централен Балкан

Виж Зелени Балкани във Facebook