Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Осинови Лешояд!
Завръщането на лешоядите в България
 
Както може би вече знаете, една от основните цели на проект „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278 е да върнем белоглавия лешояд като гнездящ в Стара планина.

Въпреки, че е бил широкоразпространен, понастоящем видът гнезди единствено в Източни Родопи - Южна България. Отскоро лешоядите се завърнаха и край Кресна, единствено благодарение на усилията на колегите от Фонда за дивата флора и фауна.

Въпреки, че колониите се увеличават, птиците не са достатъчно, за да се разселят по естествен път.

Затова, в рамките на проекта „Завръщане на лешоядите в България”, прибягваме към методика, доказала своя успех в други европейски страни – взимане на птици от стабилни популации (например от Испания, Франция или такива, излюпени в зоопаркове), настаняването им в четири специализирани клетки в Стара планина – Врачански Балкан, Централен Балкан, Сините камъни – Гребенец и Котленска Стара планина и пускането им на свобода след известен преиод на аклиматизация и адаптация.

Станете част от завръщането на лешоядите в България!

Как?Какво представлява осиновяването?
 

Думата “осиновяване” не е много точна. При нас тя придобива нов смисъл. Както се досещате, лешоядите не са никак любвеобилни и мили домашни любимци и на вас няма да ви се наложи да приберете някой от тях у дома си, да му чистите, да го храните и отглеждате. Птиците, които ние разселваме, са в повечето случаи диви, несвикнали с хората, а и ние искаме те да останат такива, за да се адаптират успешно към живота в природата на България.

 Въпреки това, понеже пристигат от горещия и сух климат на Испания или различни зоопаркове от цяла Европа, те се нуждаят от време да се аклиматизират и свикнат с околните условия. През това време лешоядите живеят в клетки, където за тях се грижат хората на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна или Дружеството за защита на хищните птици.

Като всички животни обаче и те се нуждаят от ежедневно внимание – грижи, храна и вода. Често се налага храната и водата да се носят от далечни разстояния, което е свързано с разход на време и пари!

Осиновяването всъщност е поемането на финансовата издръжка на дадена птица за определен период от време. И така вие само закупувате закуските на лешоядите, а грижите за тях се полагат от ветеринарите на Спасителния център и служителите на проекта!

Стойност: 41 лв / месец

Искам да стана осиновител!А кръщаването?
 
За пет години в рамките на проекта трябва да внесем и освободим 100 - 150 белоглави лешояди. Всички те се маркират със стандартни орнитологични и пластмасови пръстени и крилометки с трицифрен код, като така успяваме да ги познаем в природата. Въпреки това, не е приятно да се казваш К01 или К1Х, не мислите ли?

Предлагаме ви да кръстите свой лешояд, с име по ваш избор! Самото дарение е еднократен акт с фиксирана сума и веднъж направили дарението, вие нямате повече ангажименти!

Ще получите специално кръщелно свидетелство и покана за участие в освобождаването на птицата от клетката, където се намира (Врачански Балкан, Централен Балкан, Сините камъни или Котленска Стара планина).

От тук насетне птицата ще е известна с това име не само в нашата база данни, а и когато споделяме и публикуваме информация за нейното по-нататъшно поведение и адаптация. При това, ако желаете ще бъде споменавано и името на нейния кръщелник. Естествено, като кръстник, вие първи ще научавате какво се случва с вашия лешояд!

Стойност: 500 лв (еднократно)

Искам да кръстя лешояд!


А защо предавател?
 
Въпреки, че всички птици, които освобождаваме в рамките на проекта са маркирани с пръстени и крилометки, които позволяват лесното им разпознаване от разстояние, лешоядите са птици, които извършват изключително дълги пътешествия. Наши птици са виждани в Турция, Италия, а една достигна дори Полша!

Поставянето на предавател е изключително ефективен начин за проследяване на птицата – той не й тежи или притеснява и праща точна информация за нейното местоположение, направо в офиса на проекта! Това, освен, че ни спестява огромни усилия и средства по издирването на лешояда, дава изключително ценни сведения за предпочитаните от птицата места, път и скорост на придвижване, дневен ритъм и т.н. В случаите, когато птиците бедстват /ако са простреляни, пострадали от натравяне или изтощени/, тези данни могат да се окажат ключови за тяхното спасяване!

Самото дарение е еднократен акт с фиксирана сума и веднъж направили дарението, вие нямате повече ангажименти!

Ще получите специално свидетелство и покана за участие в освобождаването на птицата от клетката, където се намира (Врачански Балкан, Централен Балкан, Сините камъни или Котленска Стара планина). Естествено, като дарител, вие първи ще научавате какво се случва с вашия лешояд!

Самите предаватели са нови, прототипна българска разработка, базирана на GPS / GSM технологиите.

Вашето дарение не само ще помогне на лешояда и на нас да съберем повече данни за живота му, а ще допринесе и за развитието на българската наука!

Стойност: 1000 лв (еднократно)

Искам да поставя предавател!


Защо са необходими даренията?
 
Както може би сте се досетили, причините са главно финансови. Въпреки, че проект „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278 обезпечава изпълнението на проекта за пет години, в неговият бюджет например не е предвидено поставянето на предаватели на всичките 100-150 птици, които трябва да се пуснат.

Набавянето на храна и осигуряването на грижи за лешоядите също понякога идва СВРЪХ предвидените в бюджета стойности. От друга страна, останалата част на средствата е строго разчетена – срещи с местни жители, ловци, развитие на екопътеки, поставяне на табели и т.н. и не позволява прехвърлянията от една дейност към друга.

Вашето дарение ще бъде включено в бюджета и отчета на проекта, които се предават на Европейската Комисия и вашият принос ще бъде отразен във всички отчетни документи! Вашето дарение ще отиде точно за това, за което сте решили и вие ще имате пряк контрол върху това!
И не на последно място – по този начин вие ще допринесета за популяризира ценностите на дарителството в полза на природата, което все още е толкова рядко срещано в страната ни.


Как да направя дарението?
 
За да станете дарител, трябва да си изберете “питомец”. Във всяка една от четирите волиери има мъжки и женски птици – Врачански Балкан, Централен Балкан, Сините камъни – Гребенец и Котленска Стара планина.

Щом решите какъв пол ще е вашата птица и от къде искате да е тя, може да се свържете с нашия екип: Елена Кметова – ekmetova@greenbalkans.org; 032/62 69 77; 0885 219557;

По телефона може да уговорим подборностите около вашето дарение – начин на плащане , посещение на място, сертификати и т.н.


Каква е моята полза?
 
“Удовлетворение” гласи стандартния отговор в подобни случаи. Всъщност всичко зависи от гледната точка. Естествено на първо място е фактът, че по този начин ще помогнете за завръщането на този величествен вид, а така ще помогнете и за опазването на българската природа. Като иновативна инициатива, Осиновителната програма е широко и системно отразявана от медиите. Така вашият пример ще бъде последван от други хора и малката помощ ще стане голяма.

Освен това ще получите:
  • Специално създадена за случая грамота и снимка на осиновеното животно, както и други приятни изненади;
  • Съдействие за посещение в Спасителния център за диви животни или на избрана от вас адаптационна волиера в Централен Балкан, Врачански Балкан, Сините камъни – Гребенец или Котленска Стара планина;
  • Редовна информация за поведението и адаптацията на вашия лешояд!
  • Признание на вашия принос във всички публикации, свързани с по-нататъшната съдба на вашата птица!
  • Място на нашия сайт с дарители и в официалните отчети, които изпращаме в Европейската Комисия;
..... Чисто по приятелски ще получите огромната благодарност от името на екипа и птиците, включени в проекта и ще станете завинаги част от завръщането на лешоядите в България!

ИЗКАЗВАМЕ СВОИТЕ ИСКРЕНИ БЛАГОДАРНОСТИ НА НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ И ОСИНОВИТЕЛИ!


Виж Зелени Балкани във Facebook