Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Как да помогна
Можете да ни съдействате като:
 
• Съобщете ни за умрели домашни животни, които да бъдат използвани за подхранване на лешоядите!

• Съобщете ни, ако установите незаконни действия (отстрел) или намерите ранени или мъртви белоглави лешояди или други едри хищни птици!

• Не безпокойте белоглавите лешояди в природата!

• Не безпокойте птиците, отглеждани в клетката и на площадките за подхранване!

• Не залагайте отровни примамки и сигнализирайте, ако знаете за заложени такива!

• Обадете ни се, ако видите белоглав лешояд и се уверете дали е маркиран! Моля съберете следните данни:

- Отличителни белези на лешояда – крилни марки, наличие на предавател, метални или цветни пръстени и т.н.;
- Къде и кога точно сте го наблюдавали;
- Какво бе поведението на птицата (в полет, кацнала, хранеща се).
 

• Обадете ни се, ако намерите бедстващ и нуждаещ се от помощ лешояд!

- При всички случаи незабавно се свържете с екипа на Спасителния център за диви животни, за да получите по-нататъшни указания на телефон: 042/627741, 0885228486 или на някой от местните координатори.
- Бъдете внимателни! Дивите птици могат да бъдат опасни! При лешоядите опасен е изключително силният клюн, с който птиците трошат здрави кости и разкъсват мускули и стави!

- Ако състоянието на птицата налага вие да се погрижите за нея до транспортирането й към Спасителния център за диви животни, се уверете че птицата е на тихо, спокойно и тъмно място, за ограничаване на стреса;
- Ако забележите счупен крайник или кървяща рана, изчакайте указанията на специалистите от Спасителния център.

• Участвайте пряко в различните дейности по опазване на белоглавия лешояд!

- Подхранване на белоглавите лешояди на специализираните площадки;
- Мониторинг и радио-проследяване на пуснатите птици;
- Поставяне на изкуствени гнезда и макети за привличане на гнездящи лешояди;
- Повишаване на информираността и мотивацията на местните хора за опазване на лешоядите с провеждане на срещи, демонстрации и представяния;
- Организиране и провеждане на Фестивал на лешояда и овцевъдството.
 

Осиновете или кръстете лешояд!

• Разкажете на приятели за опазването на лешоядите!


СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА
- Елена Кметова – моб. тел. 0885219557, е-mail: ekmetova@greenbalkans.org

РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОРИ

Врачански Балкан
- Георги Стоянов – моб. тел. 0888734503

Централен Балкан
- Иван Радунчев – моб. тел. 0884056692

Сините камъни - Сливен
- Илиян Стоев – моб. тел. 0884005546

Котел
- Лъчезар Бончев – моб. тел. 0897061100

СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ:
тел. 042/627741,  моб. тел. 0885228486, e-mail: wrbc@greenbalkans.org


Виж Зелени Балкани във Facebook