Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Донори и партньори
“ Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България ”
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската Общност, финансовия механизъм LIFE+.

ВОДЕЩ БЕНЕФИЦИЕНТ: СНЦ "Зелени Балкани – Стара Загора"

АСОЦИИРАН БЕНЕФИЦИЕНТ: Фонд за дивата флора и фауна

СЪ-ФИНАНСИРАНЕ: Франкфуртско зоологическо дружество (FZS) и Немската федерална агенция по околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)


Към проекта са наети експерти от Дружеството за защита на хищните птици, които отговарят за извършването на дейностите във Врачански и Централен Балкан.

Птиците за реинтродукция се осигуряват от Фондацията за опазване на лешоядите (Vulture Conservation Foundation), базирана в Майорка, Испания.


Самият процес по реинтродукция и предпроектни проучвания се консултира от Международна комисия експерти в състав:
Волфганг Фремут – ръководител на европейския отдел на FZS и ковчежник на VCF;
Д-р Мишел Терас – президент на VCF, един от водещите експерти в успешните програми за реинтродукция на лешояди във Франция;
Хуан Санчез Артез – вицепрезидент на VCF;
Ханс Фрей – член и основател на борда на VCF, един от водещите експерти в успешните програми за реинтродукция на лешояди в австрийските Алпи, координатор на програмата за брадатия лешояд към EAZA;
Евелин Тевес – член и основател на борда на VCF;
Алваро Камина - член и основател на борда на VCF;

Хесус Гарсон - член и основател на борда на VCF.

 

 


Виж Зелени Балкани във Facebook