Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Документи
Планове за управление
 

Тук ще намерите разработените в рамките на проект "Завръщане на лешоядите в България" LIFe08 NAT/BG/278 Планове за действие за белоглав, черен и брадат лешояд.

Плановете са изготвени в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 5 на МОСВ от 01.08.2003 г. (ДВ, бр.73/19.08.2003 г.) за подготовка на планове за действия за растителни и животински видове.

Черновите са публикувани на уеб-страницата на Зелени Балкани и проект „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278, като до 10.03.2015 г. са събрани получените експертни коментари и мнения, които са включени в настоящите документи.
 
Виж Зелени Балкани във Facebook