Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
По случай НАТУРА 2000 деня ученици наблюдаваха лешояди във Врачанско
[ 23.05.2019 ]
 
По случай деня на НАТУРА 2000 Зелени Балкани се присъедини към Дирекция Природен Парк "Врачански Балкан" и организираното ученическо посещение на волиерата на лешоядите.
повече >>
Весели празници!
[ 02.01.2019 ]
 
Весели празници, приятели!
повече >>
Отново броихме белоглавите лешояди на Балканите!
[ 21.11.2018 ]
 
Традиционното преброяване на нощувките на белоглавите лешояди на Балканския полуостров се провежда от 2005 г. и това е четиринадесетото поред преброяване. 

повече >>
Eкипът на Фонда за дивата флора и Фауна от Котел, "предава"
[ 08.10.2018 ]
 
Трите черни лешоядчета Острава, Боян и Рига са добре. Прекараха последните 3-4 дъждовни дни в края на септември и началото на октомври без да се движат много.

повече >>
Всички новини >>
Този сайт е изработен в рамките на проекта на Зелени Балкани  “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”. Проект № 58301–60-480, Договро № 58301 – С – 008, Процедура BG161PO005/08/3/01/05. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Виж Зелени Балкани във Facebook