Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Започва проект за възстановяване на брадатия лешояд в България и на Балканите.
[ 01.08.2023 ]
 
На 1-ви август стартира международен проект, който цели връщането на брадатия лешояд - символа на българската природозащита в България и на Балканския полуостров.
 
повече >>
Второ яйце при двойката брадати лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани!
[ 10.01.2022 ]
 
Чудесна новина, като за начало на седмицата, ни поднесе двойката брадати лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани!
 
повече >>
Важно съобщение!!!
[ 25.05.2020 ]
 
Във връзка с извънредното положение в страната, както и превенцията за разпространение на COVID 19 предприехме стъпки към ограничаване на рисковете за здравето на служители, колеги, посетители, приятели и доброволци.
повече >>
Двойка царски орли зае изкуствено гнездо поставено от Зелени Балкани преди 10 години
[ 28.04.2020 ]
 
Гнездовата платформа е поставена от природозащитниците с цел да подобри гнездовите местообитания на редките орли.
повече >>
Всички новини >>
Този сайт е изработен в рамките на проекта на Зелени Балкани  “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”. Проект № 58301–60-480, Договро № 58301 – С – 008, Процедура BG161PO005/08/3/01/05. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Виж Зелени Балкани във Facebook