Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Контакти
Екип на проекта
 

Симеон Марин - Ръководител на проекта:
Мобилен 0889 223 173
smarin@greenbalkans.org

Градимир Градев - Координатор “ЦАРСКИ ОРЕЛ”
Мобилен 0885 609 289
ggradev@greenbalkans.org
 
Борислав Борисов - Координатор “ЧЕРЕН ЛЕШОЯД”
Мобилен 0884 269 552
bborisov@greenbalkans.org
 
Ивайло Клисуров - Координатор “БЕЛОШИПА ВЕТРУШКА”
Мобилен 0886570052
iklisurov@greenbalkans.org 
 

ОФИС НА ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ В ПЛОВДИВ

Пловдив 4000
Бул. “Шести септември” № 160
Тел.: 032 /62 69 77, 032/62 69 15
Факс: 032 /63 59 21
e-mail: office@greenbalkans.org

ОФИС НА ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ В СТАРА ЗАГОРА

Стара Загора 6000
ул. Стара Планина №9
Тел./Факс: 042/622401
e-mail: officesz@greenbalkans.org 

Виж Зелени Балкани във Facebook