Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Екип
Екип на проекта:
 
Симеон Марин - Ръководител на проекта

Градимир Градев - Координатор “ЦАРСКИ ОРЕЛ”

Борислав Борисов - Координатор “ЧЕРЕН ЛЕШОЯД”

Ивайло Клисуров - Координатор “БЕЛОШИПА ВЕТРУШКА”

Иван Иванов - Сътрудник «размножаване белошипи ветрушки и вивариум»

Тодор Митков - Сътрудник «подхранване на черен лешояд»

Евгения Добрева - ГИС експерт

Христина Клисурова - Ветеринарен лекар

Елена Палова - Счетоводител

Павлин Желев - Сътрудник по проекта

Станимира Делева – Сътрудник по проекта

Георги Диловски – Мониторинг, подхранване, охрана на двойка царски орли, сезон 2010.

Йордан Йорданов - Мониторинг, подхранване, охрана на двойка царски орли, сезон 2010.

Георги Иванов - Мониторинг, подхранване, охрана на двойка царски орли, сезон 2010.

Мирослав Петров - Мониторинг, подхранване, охрана на двойка царски орли, сезон 2010.

Любомир Янков – Доброволен сътрудник по проекта

Виж Зелени Балкани във Facebook