Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Отново броихме белоглавите лешояди на Балканите!
[ 21.11.2018 ]
 
Традиционното преброяване на нощувките на белоглавите лешояди на Балканския полуостров се провежда от 2005 г. и това е четиринадесетото поред преброяване. Събитието се координира от БДЗП в партньорството със Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна, Дружеството за защита на хищните птици и природозащитни организации от Гърция, Сърбия и Македония.

Повече са преброените птици тази година в местата за реинтродукция на белоглавия лешояд по време на традиционния мониторинг на нощувките на белоглавите лешояди на Балканите, където екипа на Зелени Балкани, Дружеството за защита на хищните птици“, „Фонд за дивата флора и фауна“ работят за връщането на вида. В Кресненското дефиле са регистрирани 48 птици. Във Врачански Балкан, поради мъгливото време са отчетени само 25, но пък предния ден са били двойно повече. Преброените лешояди в Котленския Балкан са 47, а в Сливен – само 1 птица. Ниският брой на площадката за подхранване в Сливен, обаче не трябва да ни притеснява, т.к. площадката е в близост с тази в Котел и е обособена една колония, а точно в съботния ден очевидно лешоядите са избрали Котленските скали. Общо са регистрирани 121 реинтрдуцирани  и диви птици. Миналата година по тези места са наблюдавали по-малко лешояди - 114.

Колегите от БДЗП споделят, че броят на белоглавите лешояди по долината на река Арда също продължава да расте. Общо 201 лешояда от различни възрасти бяха преброени в Източни Родопи. За сравнение, миналата година там са регистрирани 145 лешояда. Това е най-големият брой птици, които са установени да нощуват в Източни Родопи до този момент от 2005 г. насам, когато започва тази схема за наблюдение на вида.
Все още се очакват резултатите от преброяването в Гърция, Македония и Сърбия.

Преброяването традиционно се провежда в началото на зимата, когато започва размножителния период на лешоядите. Целта е да се определи числеността на популацията на белоглавите лешояди на Балканите, както и тяхната възрастова структура. В България ежегодният мониторинг обхваща Източни Родопи, Стара планина и Кресненското дефиле. Въпреки студеното време и кратките снеговалежи, участниците заеха своите точки за наблюдение в ранните следобедни часове на съботния ден.

Мониторингът на белоглавия лешояд се извършва от екипа на Зелени Балкани в рамките на проект: „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649, а информационните дейности по събитието от проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ LIFE17 GIE/BG/000371


  • ****
    ****
  • ****
    ****
  • ****
    ****Виж Зелени Балкани във Facebook