Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Двоен успех в опазването и мониторинга на царския орел в България - част 2
[ 07.04.2010 ]
 

Искаме да напомним, че тази двойка царски орли е малко "по-специална". Мъжката птица в семейството, наречена от нас Виктор, е маркирана с радиопредавател, през 2007г.,  заедно с още едно малко орле от люпилото. Последващото тригодишно проследяване на птиците ни "издаде" множество тайни от поведението на младите орли по време на скитническия им период. На 23 март екип на Зелени Балкани успя да реализира визуален контакт с Виктор и за наша радост установи, че той вече е сформирал двойка с друга млада птица.
За техен дом орлите си бяха избрали изкуствено гнездо, поставено от Зелени Балкани точно с цел подпомагане на популацията на царските орли в България.
Искрено се надяваме, Виктор и неговата приятелка да успеят да отгледат потомство и към края на лятото да се радваме на още свободно реещи се величествени орли над Дервентските възвишения.

Във видеото по-долу може да видите двете птици, кацнали до- и в- изкуственото гнездо, избрано за техен дом. Предварително се извиняваме за лошото качество на видеото.

Дейностите за опазването на царския орел са в рамките на проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”.
Проектът се осъществява от Зелени Балкани с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.

За допълнителна информация:
Павлин Желев – Сътрудник по проекта, е-mail: pzhelev@greenbalkans-wrbc.org
Градимир Градев – Координатор ,,Консервационни дейности царски орел”, е-mail: ggradev@greenbalkans.org

 

Виж Зелени Балкани във Facebook