Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Млад царски орел на лечение в Спасителния център
[ 15.08.2011 ]
 
Птицата постъпи на 13 август от района на Сакар планина, където у нас е съсредоточена най-голямата популация на този рядък вид. Тя е по-малкото от двете излюпени тази година пилета на двойката. Останало само, след като другото напуснало гнездото по-рано този месец, неопитното малко паднало най-вероятно по невнимание или при бурен вятър. Близко разположен под гнездото клон станал временно убежище за младия орел. Безуспешни останали опитите на охранителите от Българско дружество за защита на птиците да стигнат до него. Поставянето на платформа с храна в близост до мястото също не дало резултат. В крайна сметка орлето паднало от клона в съседната нива, където било заловено.
При прегледа на птицата специалистите на Спасителния център установиха, че няма сериозни травми и наранявания по тялото. Установено бе единствено занижено тегло и ниска степен на дехидратация. Царският орел е настанен в стационара на Центъра и за стабилизирането му се полагат необходимите грижи. Периодът на престой на пациента зависи от темповете с които се възстановява.
Това е третото за тази година младо царско орле, което Центъра приютява. Другите две бяха успешно освободени след кратък престой и рехабилитация.

Дейностите по опазване и проучване на царския орел на Зелени Балкани се осъществяват в рамките на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България” с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.

За повече информация:

Д-р Руско Петров - Рехабилитатор, Спасителен център за диви животни - Зелени Балкани
e-mail: rpetrov@greenbalkans-wrbc.org моб.тел.: 0884877544;

Градимир Градев - Координатор полеви дейности за царския орел
e-mail:
ggradev@greenbalkans.org, моб. тел.: 0885 609289
В статията са използвани снимки, предоставени от Българско дружество за защита на птиците • На клона под гнездото
  На клона под гнездото
 • Спасителната акция
  Спасителната акция
 • Първият преглед в Центъра
  Първият преглед в Центъра
 • На следващия ден птицата бе основно прегледана
  На следващия ден птицата бе основно прегледана

 • маркирана със специялен орнитологичен пръстен
  маркирана със специялен орнитологичен пръстен
 • и настанена в самостоятелна клетка
  и настанена в самостоятелна клеткаВиж Зелени Балкани във Facebook