Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
По случай НАТУРА 2000 деня ученици наблюдаваха лешояди във Врачанско
[ 23.05.2019 ]
 
Във връзка с отбелязването на 21 май - Европейския ден на Натура 2000 Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" съвместно със Зелени Балкани организираха посещение на волиерата на белоглавите лешояди в с. Долно Озирово. Ученици от клуб "Екология, защитени територии, околна среда и здраве" към СУ "Отец Паисий", с ръководител инж. Георги Антонов, преминаха по тематична еко пътека и наблюдаваха белоглави лешояди със специализирана техника. 

Георги Стоянов - експерт към Дружество за защита на хищните птици представи на децата любопитни факти за живота на птиците, както и за създаването и функционирането на европейската мрежа Натура 2000. Белоглавият лешояд е вид, които се опазва от Директивата за птиците и Закона за биологичното разнообразие и благодарение на многогодишни усилия неговата популация бе възстановена на територията на Природен парк "Врачански Балкан". В края на инициативата всички участници получиха информационни материали  от Зелени Балкани.
 
Повече снимки - ТУК

Събитието е част от Националната  кампания на Зелени Балкани за отбелязване на Деня на НАТУРА - 21-ви май. Организацията чества датата със серия от изяви, през месец май - месец на НАТУРА 2000.
 
 
За контакти:
Оля Генова – ДПП  „Врачански Балкан” - тел. 0885367784, ogenova@abv.bg 
Анелия Павлова – Зелени Балкани - тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Белоглав лешояд
Широко разпространен и многоброен в миналото, в края на миналия век белоглавият лешояд е с едва 1–2 активни гнезда само в Източни Родопи. Благодарение на усилията на природозащитни организации, днес популацията на вида нараства и можем да го видим в Стара планина, Източни Родопи и Кресна. Видът и неговите местообитания се опазват от екологичната мрежа Натура 2000. 

Виж Зелени Балкани във Facebook