Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Двойка царски орли заеха изкуствена платформа за гнездене на ловен сокол
[ 12.03.2012 ]
 
При провеждане на изкуствено подхранване и наблюдение на една от двойките царски орли (Aquila heliaca), гнездящи в целевата територия на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”, от сътрудник на Зелени Балкани е установено че орлите започват да носят гнездови материал и да оформят във вид подходящ за гнездене, платформа поставена за подпомагане загнездването на ловни соколи (Falco cherrug).
повече >>
Незаконна сеч в близост до гнездо на царски орел
[ 06.03.2012 ]
 
За поредното посегателство върху гнездовите местообитания на световно защитения вид - царски орел (Aquila heliaca) алармираха експерти от Зелени Балкани.
повече >>
Царските орли подготвят гнездата си за предстоящия размножителен сезон
[ 29.02.2012 ]
 
Експерти на Зелени Балкани, работещи по проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България” установиха, че първите двойки царски орел (Aquila heliaca) се подготвят за гнездене.
повече >>
Открит избор за доставка на автомобил с висока проходимост
[ 22.02.2012 ]
 
СНЦ "Зелени Балкани – Стара Загора", в качеството се на бенефициент по проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”,  открива процедура за определяне на изпълнител -  ОТКРИТ ИЗБОР, с обект на процедурата: "Доставка на автомобил с висока проходимост".

повече >>

<< 1 2 3 . . . . 12 13 14 15 16 17 18 . . . . 28 29 30 >>


Виж Зелени Балкани във Facebook