Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Експерти от Зелени Балкани представят пред колегите си от Британския Тръст Доброволци за Консервация (BTCV) умения и подходи в опазването на царския орел
[ 13.09.2011 ]
 
В рамките на международен проект за обмяна знания и умения, екип на Зелени Балкани ще демонстрира пред доброволци на BTCV основни методики използвани при опазването и проучването на световно застрашения вид - царски орел (Aquila heliaca).
повече >>
Млад царски орел на лечение в Спасителния център
[ 15.08.2011 ]
 

Млада птица от защитения вид царски орел (Aquila heliaca) бе приета за лечение в Спасителния център на Зелени Балкани.

повече >>
Приемни родители за спасеното царско орле – новаторски метод, прилаган от Зелени Балкани за първи път в България
[ 08.07.2011 ]
 
Младият царски орел (Aquila heliaca), който в края на миналия месец бе приет в Спасителния Център на Зелени Балкани, след като буря го отнесе от гнездото му в Средна гора, бе върнат отново в природата. Това стана по нова за България методика - чрез поставянето му в приемно гнездо на друга двойка царски орли! повече >>
Ново гнездово находище на царски орел е открито от специализирана експедиция на Зелени Балкани.
[ 04.07.2011 ]
 
Гнездящата двойка царски орли (Aquila heliaca) е открита по време на целенасочена експедиция за локализиране на нови гнезда на вида, извършена от Зелени Балкани в рамките на проект - ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”. В новооткритото гнездо са наблюдавани две малки царски орлета на около 40 – 45 дневна възраст. Както и всички останали известни гнезда на царски орел в тази част на България, и тази двойка от редките и величествени птици гнезди върху топола.
повече >>

<< 1 2 3 . . . . 15 16 17 18 19 20 21 . . . . 27 28 29 >>


Виж Зелени Балкани във Facebook