Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Млад царски орел на лечение в Спасителния център
[ 15.08.2011 ]
 

Млада птица от защитения вид царски орел (Aquila heliaca) бе приета за лечение в Спасителния център на Зелени Балкани.

повече >>
Приемни родители за спасеното царско орле – новаторски метод, прилаган от Зелени Балкани за първи път в България
[ 08.07.2011 ]
 
Младият царски орел (Aquila heliaca), който в края на миналия месец бе приет в Спасителния Център на Зелени Балкани, след като буря го отнесе от гнездото му в Средна гора, бе върнат отново в природата. Това стана по нова за България методика - чрез поставянето му в приемно гнездо на друга двойка царски орли! повече >>
Ново гнездово находище на царски орел е открито от специализирана експедиция на Зелени Балкани.
[ 04.07.2011 ]
 
Гнездящата двойка царски орли (Aquila heliaca) е открита по време на целенасочена експедиция за локализиране на нови гнезда на вида, извършена от Зелени Балкани в рамките на проект - ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”. В новооткритото гнездо са наблюдавани две малки царски орлета на около 40 – 45 дневна възраст. Както и всички останали известни гнезда на царски орел в тази част на България, и тази двойка от редките и величествени птици гнезди върху топола.
повече >>
Бедстващо младо царско орле бе прието от екипа на Зелени Балкани в Спасителния център на организацията. Летните бури застрашават редките птици.
[ 28.06.2011 ]
 
Безпомощното орле бе прието от Зелени Балкани на 27.06.2011 г. с признаци на обща отпадналост и силен стрес. Младият царски орел (Aquila heliaca) на приблизителна възраст около 55 дена бе открит от служители на Държавно Горско Стопанство (ДГС) - Клисура в района на гнездото, в което се е излюпил. повече >>

<< 1 2 3 . . . . 16 17 18 19 20 21 22 . . . . 28 29 30 >>


Виж Зелени Балкани във Facebook