Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Нови изкуствени гнезда за царските орли
[ 28.10.2009 ]
 
Четири нови изкуствени гнезда за царски орел (Aquila heliaca) бяха поставени от Зелени Балкани в района на Дервентските възвишения в периода 24-25.10. 2009г. повече >>
Мъртъв скален орел
[ 24.10.2009 ]
 
На 20.10.2009г., в района северно от Дервентските възвишения, екип на Зелени Балкани откри труп на млад скален орел (Aquila chrysaetos). повече >>
Нов дом за царските орли...
[ 13.10.2009 ]
 
В периода 9 -11.10.2009г. Зелени Балкани постави две изкуствени гнезда за царски орел (Aquila heliaca). Гнездата са поставени на високи, подходящи за гнездене дървета, с помощта на алпийско оборудване и екипировка. Акцията е осъществена в района на Дервентските възвишения, с цел осигуряване на места за гнездене и подпомагане на царските орли в опитите им да гнездят. повече >>
Встъпителна пресконференция по проекта на Зелени Балкани за опазване на белошипата ветрушка, царския орел и черния лешояд
[ 23.09.2009 ]
 
На 23.09.2009г. в Стара Загора, Зелени Балкани проведе встъпителна пресконференция по проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". повече >>

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 . . . . 23 24 25 26 27 28 29 30 >>


Виж Зелени Балкани във Facebook