Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Мъртъв скален орел
[ 24.10.2009 ]
 
На 20.10.2009г., в района северно от Дервентските възвишения, екип на Зелени Балкани откри труп на млад скален орел (Aquila chrysaetos). повече >>
Нов дом за царските орли...
[ 13.10.2009 ]
 
В периода 9 -11.10.2009г. Зелени Балкани постави две изкуствени гнезда за царски орел (Aquila heliaca). Гнездата са поставени на високи, подходящи за гнездене дървета, с помощта на алпийско оборудване и екипировка. Акцията е осъществена в района на Дервентските възвишения, с цел осигуряване на места за гнездене и подпомагане на царските орли в опитите им да гнездят. повече >>
Встъпителна пресконференция по проекта на Зелени Балкани за опазване на белошипата ветрушка, царския орел и черния лешояд
[ 23.09.2009 ]
 
На 23.09.2009г. в Стара Загора, Зелени Балкани проведе встъпителна пресконференция по проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". повече >>
ПОКАНА: Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове
[ 27.09.2021 ]
 
Биологическият факултет на СУ Св. Климент Охридски, Фонд за дивата флора и фауна и Зелени Балкани организират Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове, от 18 до 20 ноември 2015 г. в сградата на Биологическия факултет, бул. Драган Цанков №8, София. повече >>

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 . . . . 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


Виж Зелени Балкани във Facebook