Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Встъпителна пресконференция по проекта на Зелени Балкани за опазване на белошипата ветрушка, царския орел и черния лешояд
[ 23.09.2009 ]
 
На 23.09.2009г. в Стара Загора, Зелени Балкани проведе встъпителна пресконференция по проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". повече >>

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 . . . . 23 24 25 26 27 28 29 30 >>


Виж Зелени Балкани във Facebook