Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Резултати
Очаквани резултати от проекта:
 
 • Повишена численост на гнездящите двойки царски орли.
 • Увеличен гнездови успех на подхранваните двойки.
   
 • Заети нови територии от новосформирани двойки царски орел.
   
 • Поставени изкуствени гнезда: 30 за царски орел, 20 за черен лешояд и 30 гнездилки за белошипа ветрушка.
   
 • Идентифицирани поне 3 района за възстановяване популацията на ветрушките.
   
 • Засадени 500 дръвчета като места за гнездене в дългосрочен план.
   
 • Локализирани ключовите места за оцеляване на всяка двойка и местата за разпространение, миграция и зимуване на младите птици.
   
 • Създадена родителска група от мининум 5 двойки белошипи ветрушки с подходящи условия за успешното им размножаване.


Издания
 


 • Стикер за черния лешояд
  Стикер за черния лешояд
 • Стикер за черния лешояд
  Стикер за черния лешояд
 • Стикер за царския орел
  Стикер за царския орел
 • Стикер за царския орел
  Стикер за царския орел

 • Стикер за белошипата ветрушка
  Стикер за белошипата ветрушка
 • Стикер за белошипата ветрушка
  Стикер за белошипата ветрушка
 • Плакат за черния лешояд
  Плакат за черния лешояд
 • Постер за царския орел
  Постер за царския орел

 • Плакат за белошипата ветрушка
  Плакат за белошипата ветрушка
 • Дипляна за черния лешояд - корица
  Дипляна за черния лешояд - корица
 • Дипляна за черния лешояд - лице
  Дипляна за черния лешояд - лице
 • Дипляна за черния лешояд
  Дипляна за черния лешояд

 • Дипляна за белошипата ветрушка - корица
  Дипляна за белошипата ветрушка - корица
 • Дипляна за белошипата ветрушка - лице
  Дипляна за белошипата ветрушка - лице
 • Дипляна за белошипата ветрушка
  Дипляна за белошипата ветрушка
 • Дипляна за царския орел - корица
  Дипляна за царския орел - корица

 • Дипляна за царския орел - лице
  Дипляна за царския орел - лице
 • Дипляна за царския орел
  Дипляна за царския орел
 • Банерът на проекта
  Банерът на проекта
Виж Зелени Балкани във Facebook