<![CDATA[Проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г”]]> http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/ bg Mon, 17 May 2010 01:09:40 +0300 http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos//images/logo_client.jpg<![CDATA[Проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г”]]>http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/ <![CDATA[Пет колонии на белошипи ветрушки - установени в европейска Турция]]> http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=203 http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=203

26.04.2010
В периода 17-24.04.2010г. екип на Зелени Балкани проведе експедиция в европейската част на Турция за откриване на колонии на застрашения вид белошипа ветрушка (Falco naumanni). Посетени бяха над 110 населени места, при общ обход от 2000 км.

]]>
<![CDATA[Двоен успех в опазването и мониторинга на царския орел в България - част 2]]> http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=190 http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=190

07.04.2010
След изключително радостната новина от 23 март, а именно заемането на нова гнездова територия от новосформирана двойка царски орли, добрите новини продължават. На 28 март - събота екип на Зелени Балкани наблюдава и копулация на птиците от младата двойка. Също така беше отбелязано и постоянство в подреждането и оправянето на избраното гнездо и подготовка за новия размножителен сезон.

]]>
<![CDATA[Второ изкуствено гнездо поставено от Зелени Балкани се заема от двойка царски орли. Още една новооткрита територия заета от царски орли.]]> http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=191 http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=191

07.04.2010
Още едно изкуствено гнездо, инсталирано от екипа на Зелени Балкани, с цел подпомагане гнезденето на царски орли (Aquila heliaca), бе заето от двойка орли.

]]>
<![CDATA[Първият завърнал се египетски лешояд за 2010!]]> http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=189 http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=189

29.03.2010
Първият за тази пролет египетски лешояд (Neophron percnopterus) се завърна в България от зимуването си!

]]>
<![CDATA[Двоен успех – в опазването и мониторинга на царския орел в България !!!]]> http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=188 http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=188

23.03.2010
На 20 март, след успешна биангулация (засичане на радиосигнала от 2 различни позиции), екип на Зелени Балкани локализира новосформирана двойка на млади царски орли. За първи път в страната ни, използването на съвременни методи за проследяване, доведе до локализиране на нова двойка и откриване на ново гнездо.

]]>
<![CDATA[Открито ново гнездо на двойка царски орли]]> http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=187 http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=187

10.03.2010
Екипът на Зелени Балкани локализира ново гнездо на двойка царски орли (Aquila heliaca) в Горнотракийската низина - в района, разположен северно от Дервентските възвишения. Гнездото е построено на ново място от известна за експертите двойка царски орли от района на община Елхово.

]]>
<![CDATA[Започва размножителния сезон за царските орли]]> http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=186 http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=186

04.03.2010
Екипа на Зелени Балкани, извършващ редовни наблюдения на гнездовите територии на царски орли, установи, че орлите се подготвят за размножителния сезон.

]]>
<![CDATA[Интересни особености от поведението на млад царски орел, разкрити благодарение на GPS/GSM предавател]]> http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=185 http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=185

01.03.2010
Тези, които следят отблизо работата на Зелени Балкани, свързана с опазването на царските орли и маркирането на млади птици с радио- и сателитни предаватели, може би си спомнят младия орел, маркирана с прототипен GPS/GSM предавател през октомври 2007 г. Анализът на данните, изпратени от предавателя, продължава да разкрива любопитни особености от поведението на птицата.

]]>
<![CDATA[Български екип участва в проучване на ловния сокол в Турция]]> http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=174 http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=174

26.01.2010
Международен екип от експерти с основно българско участие наскоро публикува изследване върху статуса и биологията на ловния сокол Falco cherrug в Турция.

]]>
<![CDATA[Зимен мониторинг на млади царски орли]]> http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=173 http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=173

21.01.2010
В периода 20 декември – 20 януари, екипът на Зелени Балкани извърши мониторинг на зимуващи млади и неразмножаващи се царски орли на територията на Южна България.

]]>