Български Български   Английски Английски  

Билатерален немско-български, партньорски, проект за подпомагане прилагането на НАТУРА 2000 в България:
"Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: Натура 2000 – управление и финансиране"
Научи повече
Предстоящи събития
25 години Нощ на прилепите в Европа! [ 31.10.2021 ]
Информационната кампания Нощ на прилепите в България ще се отбележи през 2021 година благодарение на приноса и доброволния труд на всички партньори в кампанията.
 
 
повече >>
Новини
Нощ на прилепите в РИМ - Благоевград и откриване на изложбата за НАТУРА 2000 [ 12.10.2021 ]
На 6-ти октомври екипът на РИМ - Благоевград и Зелени Балкани отбелязахме Нощта на прилепите в града. 
 
повече >>
Нощ на прилепите в Посетителски център „Поморийско езеро“ [ 04.10.2021 ]
Отбелязахме 25-тата Международна Нощ на прилепите и в Поморие...
 
повече >>
Нощ на прилепите в Пловдив [ 04.10.2021 ]
В първия съботен ден на октомври отбелязахме Нощта на прилепите в Пловдив.
 
 
повече >>
Исторически успех: Първото карталче, отгледано през ХХІ век в природата в България, успешно напусна гнездото си в Котленска планина [ 03.10.2021 ]
Двадесет и осем години след последното гнездене и 36 години след като видът е бил официално обявен за изчезнал в страната (Червена книга на НР България, том 2), черният лешояд (картал) отново успешно гнезди в България през 2021.
 
повече >>
На гости на ДГ „Чучулига“ Пловдив с представяне за прилепи и лешояди [ 30.09.2021 ]
В края на месец септември екипът на проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“ и „Светло бъдеще за черния лешояд“ направиха представяне пред 3 групи от детска градина „Чучулига“, гр. Пловдив.
 
 
повече >>
Натура 2000 в България официален сайт
green balkans

_LANG_CORNER_FACEBOOK_ICON_LBL