Зелени Балкани
Федерално министерство на околна среда, защита на природата и атомна безопасност, Германия
Федерална агенция по околна среда (UBA), Германия
Федерална агенция за защита на природата (BfN), Германия
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), България
Зелени Балкани
Натура 2000
Български Български     English English

header
изтегли Основна тема: Финансиране на Натура 2000
Подтема: Проекти Лайф
Тип на документа: Презентация
Заглавие на публикацията: Осъществяване на проекти по Life Природа от регионалните власти на Долна Саксония
Автор на презентацията: Ursula Langendorf, Ministry of Environment and Climate Protection of Lower Saxony, Germany
Изтегли
изтегли Основна тема: Финансиране на Натура 2000
Подтема: Европейски фондове за регионално развитие и ЕФ за развитие на селските райони
Тип на документа: Презентация
Заглавие на публикацията: Какви стъпки са необходими за получаване на финансови средства за опазване на природата от Европейския регионален фонд или от Европейския фонд за развитие на селските райони?
Автор на презентацията: Ursula Langendorf, Ministry of Environment and Climate Protection of Lower Saxony, Germany
Изтегли
изтегли Основна тема: Финансиране на Натура 2000
Подтема: Кофинансиране от регионите
Тип на документа: Презентация
Заглавие на публикацията: Как може да се осигури регионално съфинансиране?
Автор на презентацията: Ursula Langendorf, Ministry of Environment and Climate Protection of Lower Saxony, Germany
Изтегли
изтегли Основна тема: Финансиране на Натура 2000
Подтема: Финансиране на Натура 2000 в Австрия
Тип на документа: Презентация
Заглавие на публикацията: Финансиране на НАТУРА 2000 в Австрия
Автор на презентацията: Wolfgang Suske, "Suske Consulting", Austria
Изтегли
изтегли Основна тема: Финансиране на Натура 2000
Подтема: Финансиране на селските райони в Натура 2000
Тип на документа: Презентация
Заглавие на публикацията: Финансиране управлението на селскостопански площи, попадащи в Натура 2000
Автор на презентацията: Wolfgang Suske, "Suske Consulting", Austria
Изтегли

Този сайт е изработен в рамките на проекта на Зелени Балкани "Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 - управление и финансиране". Проектът е финансиран от Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe) на Федералното Министерство на околната среда, прироодозащитата и ядрената безопасност на Германия ( German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety).
Виж Зелени Балкани във Facebook