Зелени Балкани
Федерално министерство на околна среда, защита на природата и атомна безопасност, Германия
Федерална агенция по околна среда (UBA), Германия
Федерална агенция за защита на природата (BfN), Германия
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), България
Зелени Балкани
Натура 2000
Български Български     English English

header
Извършване на оценки за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения по Член 6 на Директивата за Местообитанията (92/43/EEC) На 28 и 29 юли 2010 г. в София, СНЦ "Зелени Балкани-Стара Загора", организира семинар на тема:"Извършване на Оценки за Съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения по Член 6 на Директивата за Местообитанията

Семинара е в рамките на Проект "Немски опит в прилагането на Европейското законодателство: Натура 2000 – управление и финансиране"

Проектът се осъществява от Зелени Балкани – Стара Загора и е финансиран от немското Федералното министерство на околната среда, природозащитата и радиационната безопасност чрез Федералната Агенцията за околна среда (UBA). Научната координация на проекта се осъществява от Федералната агенция за природозащита (BfN). Българския партньор по проекта е Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Дирекция "Национална служба за защита на природата", отдел "Натура 2000".

Семинарът в София се състоя на в хотел "Централ - Форум" с над 50 участника. В семинарите взеха участие предимно експерти от регионалните инспекции по околна среда и води, отговорни за биоразнообразието и превантивния контрол..

Лекторите на семинарите са експерти с дългогодишен опит в прилагането на Директивата за хабитатите. Техните презентации отговориха в голяма степен на наболели проблеми и на специфични нужди в България. В началото на семинара д-р Аксел Симанк от Федералната агенция за природозащита на Германия връчи символично на МОСВ единия от продуктите на проекта - преведените от немски на български над 600 стр. материали (ръководства, методически насоки и т.н), свързани с оценките за съвместимост и управлението на Натура 2000.

rar Програмата на семинара.
Списък на участниците.


За допълнителна информация за осъщественото обучение, проекта и предстоящите дейности по него:
Добромир Добринов - Зелени Балкани
e-mail: ddobrinov@greenbalkans.org

Този сайт е изработен в рамките на проекта на Зелени Балкани "Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 - управление и финансиране". Проектът е финансиран от Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe) на Федералното Министерство на околната среда, прироодозащитата и ядрената безопасност на Германия ( German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety).
Виж Зелени Балкани във Facebook