Зелени Балкани
Федерално министерство на околна среда, защита на природата и атомна безопасност, Германия
Федерална агенция по околна среда (UBA), Германия
Федерална агенция за защита на природата (BfN), Германия
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), България
Зелени Балкани
Натура 2000
Български Български     English English

header
Извършване на оценки за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения по Член 6 на Директивата за Местообитанията (92/43/EEC) На 9-10.11.2009, в София и 12-13.11.2009, във Варна, СНЦ “Зелени Балкани-Стара Загора“, организира семинар на тема:“Извършване на Оценки за Съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения по Член 6 на Директивата за Местообитанията

Семинара е в рамките на Проект “Немски опит в прилагането на Европейското законодателство: Натура 2000 – управление и финансиране”

Проектът се осъществява от Зелени Балкани – Стара Загора и е финансиран от немското Федералното министерство на околната среда, природозащитата и радиационната безопасност чрез Федералната Агенцията за околна среда (UBA). Научната координация на проекта се осъществява от Федералната агенция за природозащита (BfN). В България администрирането на проекта и консултантската дейност се осъществява от Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Дирекция „Национална служба за защита на природата”, отдел „Натура 2000”.

Семинарът в София се състоя на в хотел “Централ - Форум” с над 50 участника. Семинарът във Варна се състоя в хотел “Аква” с над 20 участника. В семинарите взеха участие експерти на свободна практика изготвящи ДОС и/или ДОВОС както и експерти от научни институции и неправителствени организации работещи в същата област.

Лекторите на семинарите са експерти с дългогодишен опит в прилагането на Директивата за хабитатите. Техните презентации отговориха в голяма степен на наболели проблеми и на специфични нужди в България.

rar Програмата на семинара.
Списък на участниците.

За допълнителна информация за осъщественото обучение, проекта и предстоящите дейности по него:
Добромир Добринов - Зелени Балкани
e-mail: ddobrinov@greenbalkans.org

Този сайт е изработен в рамките на проекта на Зелени Балкани "Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 - управление и финансиране". Проектът е финансиран от Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe) на Федералното Министерство на околната среда, прироодозащитата и ядрената безопасност на Германия ( German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety).
Виж Зелени Балкани във Facebook