Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече
Новини
[ 04.10.2021 ] Нощ на прилепите в Посетителски център „Поморийско езеро“
Отбелязахме 25-тата Международна Нощ на прилепите и в Поморие...
повече >>

[ 09.09.2021 ] Поморийско езеро - нов вид и стари проблеми
На 6-ти септември приключи 26-та поредна доброволческа бригада на Поморийско езеро, организирана от Зелени Балкани. Традиционните бригади на сдружението целят да ангажират и мотивират хора от цялата страна да обичат и опазват природата, да се грижат за нея. Обикновено те събират съмишленици от различни градове, дори държави, с разнообразни професии, от различни поколения. Хората отделят от времето и средствата си, за да положат усилия за възстановяване на местообитанията на редки и застрашени видове. Това се прави, за да можем да се наслаждаваме всички на красотата на природата и за в бъдеще. 
повече >>

[ 07.09.2021 ] Приключи Консервационна бригада „Поморийско езеро 2021“
Приключи 26-тата консервационна бригада на Поморийско езеро, организирана от СНЦ „Зелени Балкани“. Събитието се проведе в периода  1-ви - 6-ти септември, като традиционно то събира на брега на солената лагуна край Поморие десетки доброволци и природозащитници. Тази година в доброволческите дейности се включиха над 30 души от най-различни възрастови групи, професии, държави и населени места, но обединени от общата кауза – любовта към природата. Те посветиха време и усилия за опазването на редки видове и местообитания в Поморийско езеро. По време на бригадата бе ремонтиран острова пред Музея на солта, на който гнезди колонията на гривестите рибарки. Укрепена беше дървената част на острова с допълнително 150 колчета, които да предпазват острова от влиянието на вълните. С помощта на лопати и кофи, както и огромен ентусиазъм, наредени в жива верига, в продължение на пет дена природолюбителите пренасяха субстрат от дъното на езерото – основно мидени черупки и пясък – върху островната основа, с което бе увеличена площта на острова, която през настоящата година беше значително намалена от високото ниво на езерните води. Този остров бе изграден именно с помощта и усилията на доброволци на сдружението, като това подпомогна завръщането на вида гривеста рибарка като гнездящ в езерото, а колонията му днес е най-голямата на Балканския полуостров.
повече >>

[ 03.09.2021 ] Изложбата за Натура 2000 на гости на ПЦ "Поморийско езеро" Скъпи приятели и гости на Поморие,
От 1-ви до 30-ти септември изложбата за Натура 2000 ще гостува в Посетителски център „Поморийско езеро“, който се стопанисва от Исторически музей гр. Поморие. повече >>

Всички новини >>
Български Български   Английски Английски  


 
 

Този сайт е изготвен в рамките на проект на Зелени Балкани “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", приоритетна Ос – 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Р България”.

Виж Зелени Балкани във Facebook