Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК

Новини
[ 20.07.2022 ] Консервационна бригада "Поморийско езеро 2022" от 1-ви до 6-ти септември
Традиционната консервационна бригада на Зелени Балкани в района на Поморийско езеро и тази година ще се проведе от 1-ви до 6-ти септември. Бригадата се провежда като част от проект LIFE19 NAT/BG/000804 Живот за Поморийската лагуна (https://lifeforpomorielagoon.eu/), в който „Зелени Балкани“ си партнира с М-Поморийски солници ЕООД, Българска Фондация Биоразнообразие и биологична станция Тур дьо Валат, Франция.
повече >>

[ 08.07.2022 ] Пореден мониторинг на птиците на Поморийско езеро – гнезда, новоизлюпени малки и първи признаци за есенна миграция
По време на мониторинга имахме удоволствието да наблюдаваме малките на гривестите рибарки от колонията на изкуствения остров, изграден от доброволци на Сдружението. Малките са вече във фаза на първите пера, активно хранени и обгрижвани от своите родители и съвсем скоро ще направят първия си полет. В малко по-ранен етап от развитието си са малките на речните рибарки, чиято колония за поредна година е разположена на островчето в солника пред Музея на солта.
повече >>

[ 22.06.2022 ] Подобряване на условията за гнездене на водолюбиви птици в Поморийската лагуна
Продължава работата на Зелени Балкани по проект „Живот за Поморийската лагуна“, в който екипът ни си партнира с БФБ, Тур дьо Валат (Франция) и Поморийски солници. Проектът е насочен към подобряване на състоянието на местообитанията на лагуната, нейния хидрологичен режим и като резултат от това условията за гнездене на приоритетни видове като гривестата и речната рибарки, саблеклюна и кокилобегача, както и много други защитени видове водолюбиви птици.
повече >>

[ 30.05.2022 ] До делтата на река По – обмяна на опит и среща с природата на влажните зони на Италия
В периода 25-27 май проведохме пътуване и среща за обмяна на опит с колеги от Парк Делта на р. По, Емилия-Романя в Италия. Там екипът на проект „Живот за Поморийската лагуна“ от Зелени Балкани и БФБ се срещна с експертите на проект LIFE TRANSFER, който се реализира в Италия, Испания и Гърция. Обсъдени бяха дейностите на двата проекта, които са сходни в това, че целят опазване на приоритетния тип природно местообитание - 1150 Крайбрежни лагуни – макар и по различен начин. Докато при проекта „Живот за Поморийската лагуна“, дейностите са насочени към възстановяване на хидрологичния режим на лагуната и подобряване на условията за гнездене на типичните видове птици, в проект LIFE TRANSFER се възстановяват типичните за местообитанието макрофити, като морска рупия и морски треви.
повече >>

Всички новини >>
Български Български   Английски Английски  


 
 

Този сайт е изготвен в рамките на проект на Зелени Балкани “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", приоритетна Ос – 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Р България”.

Виж Зелени Балкани във Facebook