Зелени Балкани
Глобалния екологичен фонд ГЕФ
Световна банка
Министерство на околната среда и водите
Зелени Балкани
Български Български     English English

header
Задачи на проекта: green balkans Настоящият проект „Поморийско езеро –консервация, възстановяване и устойчиво управление” - GEF MSP TF 054774 получи подкрепата на Глобалния екологичен фонд (GEF) и Световна банка, за да подпомогне устойчивото управление на Поморийско езеро и екосистемата от влажни зони, чрез дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и устойчиво ползване на природните ресурси.

Проектът е изготвен от „Зелени Балкани” и се изпълнява (2005-2010) в партньорство с Община Поморие и Министерството на околната среда и водите.

Проектът е втория за България финансиран от ГЕФ с изпълнителна агенция Световна Банка след „Възстановяване на влажните зони намаляване на замърсяването в района на Дунав”, който подпомага директно опазването на влажните зони и тяхното биологично разнообразие, насърчава устойчиво ползване на техните природни ресурси, развитието на екотуризма и подпомага устойчивия икономически растеж.

Проектът има предварителна предпроектна фаза (2004), през която се извършиха следните проучвания: Оценка на хидрологичния статус и приложимост на алтернативни хидравлични и строителни структури за възстановяване; Планиране на дейностите по консервация, възстановяване на хабитати и управление на биологичното разнообразие и природните ресурси и Оценка на социално-икономическите и правни въпроси, които се отнасят до природните ресурси и управлението на защитените територии.

Виж Зелени Балкани във Facebook