Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК

Новини
[ 24.10.2023 ] Участие на Зелени Балкани в международна среща, посветена на опазването на рибарките
От 18 до 20 октомври в литовската столица Вилнюс се проведе международна среща, посветена на опазването на речната и малката рибарка, както и на други колониални видове птици, гнездящи по острови, в която участие взеха експерти от няколко страни – България, Беларус, Грузия, Чехия, Хърватия, Словакия, Полша и други.
повече >>

[ 29.09.2023 ] Участие на Зелени Балкани на международната конференция „One Health and Zoology“
Дейностите на Зелени Балкани по проучване и опазване на черноморските бозайници, осъществени с подкрепата на OceanCare, както и на птиците в Поморийско езеро, в рамките на проект LIFE for Pomorie Lagoon, бяха представени на Международната конференция „One Health and Zoology“, която се проведе в периода 27-29 септември 2023 г. в гр. Хисаря.
повече >>

[ 04.09.2023 ] Издаден е нов актуализиран и допълнен списък на видовете птици в района на Поморийско езеро
В края на месец август приключи проект „Живот за Поморийската лагуна“, който включваше дейности по проучване и опазване на орнитофауната в Поморийско езеро – една от влажните зони по нашето крайбрежие с огромно значение за птиците, както за зимуващите и прелитащи от тук мигриращи видове, така и за гнездящите.
повече >>

[ 19.06.2023 ] Китоподобните бозайници в Черно море и прилепите в България – презентация в Поморие На 18.06.2023 (неделя) се проведе презентация в Посетителския център „Поморийско езеро“.
  повече >>

Всички новини >>
Български Български   Английски Английски  


 
 

Този сайт е изготвен в рамките на проект на Зелени Балкани “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", приоритетна Ос – 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Р България”.

Виж Зелени Балкани във Facebook