Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК

Новини
[ 04.09.2023 ] Издаден е нов актуализиран и допълнен списък на видовете птици в района на Поморийско езеро
В края на месец август приключи проект „Живот за Поморийската лагуна“, който включваше дейности по проучване и опазване на орнитофауната в Поморийско езеро – една от влажните зони по нашето крайбрежие с огромно значение за птиците, както за зимуващите и прелитащи от тук мигриращи видове, така и за гнездящите.
повече >>

[ 19.06.2023 ] Китоподобните бозайници в Черно море и прилепите в България – презентация в Поморие На 18.06.2023 (неделя) се проведе презентация в Посетителския център „Поморийско езеро“.
  повече >>

[ 18.04.2023 ] Отговори на Националната викторина Натура 2000 за 5-ти, 6-ти и 7 клас През първата седмица на април над 600 ученика от 18 училища в страната взеха участие в традиционната викторина за Натура 2000.
  повече >>

[ 14.03.2023 ] Участие на Зелени Балкани в международния семинар в Ла Бол, Франция
Сдружение Зелени Балкани взе участие в международен семинар, организиран в рамките на проект LIFE Sallina, с над 150 участници. Срещата се проведе във френския град Ла Бол, в съседство с прочутите солници в Геранд, на френското атлантическо крайбрежие. Солниците в Геранд са известни със своята хилядолетна история, датиращи от желязната епоха. Методът на добив и събиране на солта не са се променили през времето, подобно на солниците в Поморийско езеро в България.
повече >>

Всички новини >>
Български Български   Английски Английски  


 
 

Този сайт е изготвен в рамките на проект на Зелени Балкани “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", приоритетна Ос – 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Р България”.

Виж Зелени Балкани във Facebook