Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
Програма за мониторинг на биологичното разнообразие на Поморийско езеро

 • Хидрохимични и хидробиологични изследвания Хидрохимични и хидробиологични изследвания
 • Хидрохимични и хидробиологични изследвания Хидрохимични и хидробиологични изследвания
 • Хидрохимични и хидробиологични изследвания Хидрохимични и хидробиологични изследвания
 • Хидрохимични и хидробиологични изследвания Хидрохимични и хидробиологични изследвания

 • Хидрохимични и хидробиологични изследвания Хидрохимични и хидробиологични изследвания
 • Анализ на данните от хидрохимичния мониторинг Анализ на данните от хидрохимичния мониторинг
 • Проучвания и мониторнг на биоразнообразието Проучвания и мониторнг на биоразнообразието
 • Проучвания и мониторнг на биоразнообразието Проучвания и мониторнг на биоразнообразието

 • Проучвания и мониторнг на биоразнообразието Проучвания и мониторнг на биоразнообразието
 • Проучвания и мониторнг на биоразнообразието Проучвания и мониторнг на биоразнообразието
 • Проучвания и мониторнг на биоразнообразието Проучвания и мониторнг на биоразнообразието
 • Проучвания и мониторнг на биоразнообразието Проучвания и мониторнг на биоразнообразието

 • Проучвания и мониторнг на биоразнообразието Проучвания и мониторнг на биоразнообразието
 • Картиране на езерото Картиране на езерото
 • Картиране на езерото Картиране на езерото
 • Картиране с GPS Картиране с GPS

 • Картиране с GPS Картиране с GPS
 • Опръстеняване Опръстеняване
 • Опръстеняване Опръстеняване
 • Опръстеняване Опръстеняване

 • Опръстеняване и изследване на птиците Опръстеняване и изследване на птиците
 • Проучвания и мониторнг на орнитофауната Проучвания и мониторнг на орнитофауната
 • Проучвания и мониторнг на орнитофауната Проучвания и мониторнг на орнитофауната
 • Research and monitoring of the birds Research and monitoring of the birds

 • Проучвания и мониторнг на орнитофауната Проучвания и мониторнг на орнитофауната
 • Проучвания и мониторнг на орнитофауната Проучвания и мониторнг на орнитофауната
 • Mониторнг на орнитофауната Mониторнг на орнитофауната
 • Mониторнг на орнитофауната Mониторнг на орнитофауната
Виж Зелени Балкани във Facebook