Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
Образователни и информационни дейности

 • Наблюдение и опознаване на птиците Наблюдение и опознаване на птиците
 • Артистично ателие по време на екофеста Артистично ателие по време на екофеста
 • Презентация за влечугите Презентация за влечугите
 • Класна стая Земното кълбо Класна стая Земното кълбо

 • Презентация за биоразнообразието Презентация за биоразнообразието
 • Почистване на дюните с образователна цел Почистване на дюните с образователна цел
 • Презентация за парковете в България Презентация за парковете в България
 • Работилница за еко филми Работилница за еко филми

 • Залесяване Залесяване
 • Отбелязване на Деня на Черно море Отбелязване на Деня на Черно море
 • Представяне дейностите на Зелени Балкани Представяне дейностите на Зелени Балкани
 • Учебна визита в парк Делтата на По Учебна визита в парк Делтата на По

 • Учебна визита в парк Делтата на По Учебна визита в парк Делтата на По
 • Учебна визита в парк Делтата на По Учебна визита в парк Делтата на По
 • Обучение по опръстеняване Обучение по опръстеняване
 • Обучение по опръстеняване Обучение по опръстеняване

 • Обучение по опръстеняване Обучение по опръстеняване
 • Обучение по опръстеняване Обучение по опръстеняване
 • Обучение по опръстеняване Обучение по опръстеняване
 • Обучение по опръстеняване Обучение по опръстеняване

 • Запознаване с находищата на редки ратения Запознаване с находищата на редки ратения
 • Презентация за Поморийско езеро Презентация за Поморийско езеро
 • Международен обмен за европейското природно наследство Международен обмен за европейското природно наследство
 • Представяне на проектите за опазване на езерото Представяне на проектите за опазване на езерото

 • Представяне на проектите за опазване на езерото Представяне на проектите за опазване на езеротоВиж Зелени Балкани във Facebook