Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 28.10.2021 ] Резултати от годишния мониторинг на птиците в Поморийско езеро
Измина първата година от проект LIFE19 NAT/BG/000804 Живот за Поморийската лагуна, в рамките на който екипът на Зелени Балкани провежда регулярен мониторинг на биоразнообразието в комплекса от защитени природни територии. По време на мониторинга са събирани данни за числеността, разпространението и сезонното разпределение на видовете птици (основно водолюбивите), състоянието на хабитатите и хидрологичните характеристики на езерото. 

Обобщените резултати показват, че в рамките на една година екипът ни е направил над 30 посещения на езерото, регистрирани са общо 119 вида птици, включително и два нови за лагуната вида – тънкоклюн брегобегач и малка дропла. Интересни истории „разказват“ също наблюдаваните опръстенени индивиди от няколко вида – гривести рибарки, речни рибарки, саблеклюни и др., някои от които са опръстенени като новоизлюпени от експерти на сдружението преди повече от 10 години.

Още любопитни резултати и полезни данни може да прочетете в доклада от проучването, прикачен по-долу.

Проект „Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро“ се осъществява от сдружение „Зелени Балкани“ в партньорство с „М-Поморийски солници“ ЕООД, Българска фондация Биоразнообразие и биологична станция „Tour du Valat“, Франция с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейския съюз.

За контакти:
Димитър Попов - dpopov@greenbalkans.org
Виж Зелени Балкани във Facebook